40-gruppe - Spesialpedagogikk (40SPED)

Om emnegruppen

En 40-gruppe i spesialpedagogikk kan bestå av emner i fra listen under. Du kan velge emner fritt fra lista forutsatt at du til sammen tar 40 studiepoeng og fyller eventuelle forkunnskapskrav.

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper innen spesialpedagogikk for å avlegge emnene SPED1001 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker, SPED1002 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik og SPED1010 - Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk.

For SPED2010 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1 stilles det formelle forkunnskapskrav. Emnet er derfor bare aktuelt for studenter som fyller kravene.

Emner i emnegruppen

Annet

Emnegruppen i spesialpedagogikk er først og fremst aktuell for studenter på studieprogram der det er en åpning for en fritt sammensatt 40-gruppe i tillegg til de programdefinerte emnene.