Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Gruppeoppgaver som må være bestått og avsluttende muntlig presentasjon av oppgavene.

Muntlig presentasjon av innleverte gruppeoppgaver

Tid: 23. mai kl. 09:00 (10 timer).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jun. 2018 13:42