Kunsthistorie (årsenhet)

Hva er kunst, hvilken rolle spiller kunsten i samfunnet, og hvorfor er kunst viktig? Siden tidligste tider har mennesker uttrykt seg i farge og form. Billedkunst, arkitektur og andre visuelle uttrykk er en viktig del av våre daglige omgivelser. Med årsenheten i kunsthistorie får du den gode oversikten over europeisk kunsthistorie, ulike perioder og kjente enkeltverk.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?