Nordisk (studieretning)

Har du ambisjoner om å bli den gode norsklæreren som med sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er Lektorprogrammets studieretning nordisk noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Lektorprogrammet (master - 5 år)

Program for studiestart

13 aug.
15:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47
16 aug.
12:00, Fysikkbakken

Studieveiledning

Ønsker du å snakke med en studieveileder?