Utvekslingsavtale mellom American University of Washington og Det humanistiske fakultet

Washington Semester Program er et unikt program som kombinerer studier og utplassering i arbeidslivet. Programmet har syv studieretninger, blant annet innen global økonomi, amerikansk politikk og bærekraftig utvikling.

Nærheten til regjeringen, departementer, internasjonale organisasjoner, NGOer og tenketanker åpner for et stimulerende miljø og muligheter for å knytte kontakter.

Hvem kan søke?

Alle bachelorstudenter som er tatt opp på et studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet eller Det humanistiske fakultet.

Programmet er kun for bachelorstudenter, og det kreves 90 avlagte studiepoeng før man reiser. Det er ubegrenset med plasser.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav: Karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole. Hvis du ikke har dette må du ha TOEFL-test med 550 poeng (skriftlig) eller 213 poeng (computer-test)  eller 80 poeng (internettest).  Du kan også ha tilsvarende resultat fra annen internasjonalt godkjent engelsktest (f.eks. IELTS).

Hvilke emner kan jeg ta?

Washington Semester Program omfatter en seminardel, en praksisdel og en del med enten valgfritt emne eller et mindre forskningsprosjekt. Seminaret innebærer undervisning tre dager i uken, mens du utplasseres på en arbeidsplass to dager i uken. Ønsker du i tillegg et valgfritt emne, kan du velge fritt blant AUs bacheloremner som starter etter kl. 17.00, gitt at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Velger du å utføre et mindre forskningsprosjekt, vil du få hjelp av en veileder ved AU. Programmet tilbyr syv studieretninger

For å få godkjent et fullt semester (30 studiepoeng) ved UiO må du avlegge 15 US credits.

 

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: Slutten av august til midten av desember.
Vårsemesteret: Midten av januar til begynnelsen av mai.

Hva koster det?

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil variere hvert semester.

UiO-studenter må betale skoleavgift. Denne ligger på ca. 11 000 US dollar for ett semester.

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

 

Bolig

Det finnes studentboliger, se AWUs nettsider om Housing and Dining Programs.

Det er også en del andre boligmuligheter.

Visum

Du trenger studentvisum til USA.

Se Universitetet i Oslo sin nettside for visumspørsmål

Annet

Praksisplass kan du søke selv, og du kan begynne i forkant av semesteret, slik at plassen er klar når du ankommer Washington DC.

Husk å legge arbeid i søknadene du sender. En internshipsøknad skal være en gjennomtenkt jobbsøknad som fokuserer på bedriftens behov og hvordan du kan bidra.

Eksempel på internships: Norsk-Amerikansk handelskammer søker to interns hvert semester

Dersom du ikke har funnet et internship på egen hånd, har American University en egen database over protensielle plasser.
I begynnelsen av semesteret arrangeres også en messe der du kan møte bedrifter og organisasjoner som ønsker interns.

Last ned presentasjon av Washington Semester programmet.

.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev (pdf) på engelsk
 
 
 
 

Om universitetet

Land

USA

By

Washington DC

Nettside

http://www.american.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet