Søk


Viser treff 141–160 av 6 941 for «klima»

Kurstilbudet - Universitetet i Oslo

man har mye eller lite erfaring. Det er også for dem som møter faglig-etiske dilemmaer, som hvordan undervise om klima eller bærekraft i et fag hvor det...

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

. Gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke...

Oddbjørn Engvold - Institutt for teoretisk astrofysikk

- 2698 Engvold, Oddbjørn (2001). Solens innflytelse på jordens klima, I: Hvem, hva, hvor 2002 : Aftenpostens aktuelle oppslagsbok . Schibsted, Oslo. s 234...

Joseph Henry Lacasce - Institutt for geofag

Ocean Forskergrupper Fysisk oseanografi Interface Dynamics in Geophysical Flows - EarthFlows Klima Meteorologi

Kunstig intelligens bedrer klimamodellene - Apollon

Kunstig intelligens bedrer klimamodellene Klimaendringene påvirker vegetasjonen. Endringene i vegetasjonen påvirker også klimaet. For å skjønne denne...

Ole Humlum - Institutt for geofag

natural climate variations missing in climate models; challenges for future climate models. Humlum, Ole (2013). Hvordan blir Svalbards klima de neste 20-25...

Cathrine Thorleifsson - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

det eksempelvis muslimer, jøder, samer, LHBT-personer, men det rammer også interessegrupper som blant annet klima- og miljøforkjempere som jobber for et...

Varslingsrutiner ved UiO - Universitetet i Oslo

retningslinjer samt etiske normer med bred tilslutning i samfunnet. Dette kan for eksempel være: fare for liv eller helse fare for klima eller miljø korrupsjon...

Subject page for Media Studies - University of Oslo Library

and the Vikings : essays on television's History Channel series 2019 Mottatt i biblioteket for 5 days ago. Klima, medier og politikk 2014 Mottatt i...

Hanne Hagtvedt Vik - Institutt for arkeologi, konservering og historie

. Vik, Hanne Hagtvedt & Engh, Sunniva (2006). Dårlig klima for debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116. s 5- 5 Engh, Sunniva & Vik...

WAGE: Arbeid og organisering i en grønn økonomi - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

& David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Oljearbeidernes dilemma. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO . Camilla Houeland (2020). "We are workers...

Svein Harald Gullbekk - Kulturhistorisk museum

, spredt bosetting, høye fjell, en lang, krevende kyst og barskt klima. Programleder Steinar Birkeland har som en Espen Askeladd reist både til lands, til...

Besøk oss i sommer - Naturhistorisk museum

bygg med utstillinger viet klima og klimaendringer. Lær om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag) Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning...

Frokostseminar CIENS; Klima og forurensninger i Arktis - Hva er status og utvikling? - Institutt for geofag

Frokostseminar CIENS; Klima og forurensninger i Arktis - Hva er status og utvikling? Frokostseminar CIENS; Klima og forurensninger i Arktis - Hva er...

Brit Lisa Skjelkvåle - Department of Geosciences

nasjonale overvåkingsprogrammene mhp. effekter av forsuring og kalking. Vanntyper og klima Vassdragene er karakterisert som svært kalkfattige til kalkfattige...

Katrine Fangen - Department of Sociology and Human Geography

. Fangen, Katrine (2014). Presentasjon av filmen Romper Stomper. Fangen, Katrine (2014). Psykologiske forklaringer, sosial avstand og ideologisk klima...

Meteorologi - Institutt for geofag

, turbulens, aerosoler og klima, polare lavtrykk, mikrofysikk i skyer, strålingspådriv, atmosfærekjemi og mange andre relaterte emner. I vår forskning gjør vi...

Frokostseminar CIENS; Forskning og innovasjon basert på gode data om vær og klima - Institutt for geofag

Frokostseminar CIENS; Forskning og innovasjon basert på gode data om vær og klima Hvordan kan frie data som er lett tilgjengelige skape nye produkter...

Oljefondet, etikk og bærekraftig utvikling - Universitetet i Oslo

bl.a. næringsliv og menneskerettigheter, klima og miljø o.s.v. Etter at de etiske retningslinjene for fondet ble innført i 2004 har forvaltningen blitt...