dScience er i gang

Etter solid planlegging er dScience endelig en realitet. Vi er i gang, og du kan vente deg nyheter på løpende bånd i dagene, ukene og månedene som kommer.

Bildet kan inneholde: briller, øre, visjon omsorg, briller, finger.

Hjemmeside og grafisk profil

Senterets grafiske profil har vært kjent siden november i fjor, og i dag har vi lagt ut første versjon av senterets hjemmeside. Denne siden vil utvikle seg raskt i tiden fremover, men den gir deg allerede et lite innblikk i hva dScience er og hva dScience skal bidra med, både på Universitetet i Oslo og for våre partnere i akademia, næringslivet og offentlig sektor.

Hjemmesiden er foreløpig på norsk. Engelsk versjon kommer når vi skal presentere de første prosjektene i dScience.

Hvor skal dScience være?

Fra starten og i disse pandemitider vil dScience befinne seg i cyberspace, men de første fysiske lokaler er på gang. De blir i det såkalte «penalet» med inngang fra Georg Morgenstiernes Hus på Blindern. Her vil det bli etablert arbeidsplasser for senterets ansatte og en åpen møteplass for forskere og samarbeidspartnerne. Disse lokalene er «et steinkast» unna Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus, som også vil bli en viktig arena for dScience.

Hva skjer først?

dScience er en stor satsing ved Universitet i Oslo, men skal også bygges «sten på sten». Den aller første oppgaven blir å etablere møteplassene, og vi vil prioritere å utvikle møteplasser for PhD- og doktorgradskandidater innen data- og beregningsvitenskap. UiO har flere hundre kandidater på området, og stadig flere stillinger lyses ut, særlig innen maskinlæring.

Sammen med utvalgte partnere vil dScience gjennom våren 2021 også gjennomføre webinarer og hybride arrangementer.

Videre har dScience, av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, fått tildelt ressurser som må settes i arbeid. Planen er, basert på de utredninger som er gjort, å lansere et forskningsprogram innen utgangen av februar 2021.

Åpning av dScience

Selv om dScience er i gang, skal dScience også åpnes. Vi planlegger hvordan og når dette skal skje, og se ikke bort fra at det kommer til å skje på litt ulikt vis og i forskjellige kanaler, både synkront og asynkront.

Denne saken ble først publisert på Morten Dæhlens blogg på Titan.uio.no.

Publisert 5. jan. 2021 10:51 - Sist endret 5. jan. 2021 10:51