English version of this page

Hva er data- og beregningsvitenskap?

dScience organiserer og utvikler forskning innen data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo. De to områdene data- og beregningsvitenskap er i stadig utvikling. De er sterkt overlappende, men også forskjellige. dScience satser på kombinasjonen.

Datavitenskap

Datavitenskap («data science») handler om å organisere og analysere data, herunder forstå sammenhenger mellom ulike data. Data kan forekomme i store volum, data må i noen sammenhenger analyseres i sann tid, og data som skal analyseres kan være svært sammensatte og komplekse.

Datavitenskap omfatter også innsats for å vaske, integrere og forberede data for analyse, samt teknikker for presentasjon av resultatene av de analysene som gjøres. Maskinlæring/dyplæring, sammen med digital representasjon av kunnskap, står sentralt i datavitenskap. Maskinlæring/dyplæring handler om design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand til å lære fra og utvikle eller foreslå atferd basert på data.

Beregningsvitenskap

Beregningsvitenskap («computational science») handler om å utvikle metoder og algoritmer for å utføre beregninger, ofte ved hjelp av særlig kraftige datamaskiner. Beregningene som utføres bidrar til vår forståelse av komplekse fenomener og problemstillinger, enten de finnes i naturen eller er skapt av oss mennesker.

Simuleringer, i stadig større grad kombinert med avansert analyse av data, blir stadig viktigere innen beregningsvitenskap. Innen beregningsvitenskap utvikles også metoder som har som formål å analysere data og nye teknikker for maskinlæring/dyplæring.

Publisert 2. okt. 2020 16:48 - Sist endret 3. nov. 2021 15:12