Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff of the Management and Support Units

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Management and Support Units, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Anker-Nilssen, Morten Parkseksjonen Styreverv Styreverv i Bad, park og idrett; en landsomfattende medlemsorganisasjon for kommuner og foretak som ønsker faglig utvikling og kompetanseheving innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad. 2015-06-15 1
Bakke, Marius Seksjon for datainnsamling og automasjon GNU Guix Co-maintainer 2020-09-14 0
Belardinelli, Alan Louis Seksjon for opptak SMERTEKIRKEN - CHURCH OF PAIN Smertekirken - Church of Pain er et felleskap for mennesker som søker spirituell bevissthet og tilknytning tilsinemedmennesker og naturen via ulike former for o g opplevelser av smerte. 2018-09-04 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 0
Bock, Jørgen Enhet for intern revisjon Bærum Kommunale Pensjonskasse Styremedlem Bærum Kommunale Pensjonskasse 2019-11-06 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 0
Frydenlund, Marius Seksjon for bygningsteknikk privat / kveld Branntekniske oppgaver, som kurs, kontroll, eksempel tilstandsvurdering 1890 gårder. Arbeidet vil i hovedsak forgå på kveldstid. Dersom det benyttes vanlig arbeidstid avtales avspasering med nærmeste leder. 2022-02-28 0
Garåsen, Erlend Fedt Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Skinnelangs Innehaver av enkeltpersonsforetaket «Skinnelangs», som jobber for å fremme vandre- og sykkelturer langs nedlagte jernbanelinjer i form av arrangementer, publisering av turbøker og foredrag. 2022-01-01 0
Hagane, Karoline Seksjon for kommunikasjon Voksenenga Nærmiljøhage Varamedlem i styret til Voksenenga. 2021-10-25 0
Hagane, Karoline Seksjon for kommunikasjon Frilans Musikkjournalist for Norway Rock Magazine og Blezt 2012-01-01 0
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift Meddommer Borgarting lagmannsrett Meddommer Borgarting lagmannsrett 2017-02-01 0
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Forskningsrådet Arbeid med strategi, budsjett, regnskap, osv. i øverste styre for Norges Forskningsråd. 2019-01-01 0
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Norges Forskningsråd Medlem av Styret i Forskningsrådet 2019-01-01 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Frogn Næringsråd Styrearbeid i Frogn Næringsråd 2017-01-02 0
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 0
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 0
Landsvik, Jacob Magne Seksjon for innkjøp Undervisning Opplæringstilbud i offentlige anskaffelser i regi av Videocation som tilbyr nettkurs for både private som offentlige virksomheter innenfor et bredt spekter av temaer. 2021-12-15 0
Landsvik, Jacob Magne Seksjon for innkjøp Mentor for nye innkjøpere i regi av DFØ Deltagelse i Mentorprogram for oppfølging av nye innkjpsledere 2021-11-24 1
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Vara til kommunestyret i Bærum for Arbeiderpartiet 2019-09-09 0
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Folkevalgt. Medlem av Utvalg for samarbeid i Bærum kommune. 2019-09-09 0
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 0
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 0
Poon, Cheau Ling Enhet for bedriftshelsetjeneste Arbeidsmiljøhuset yrkeshygieniker i 20 % stilling (7,5 timer per uke). Foreløpig inntil videre 2022-01-04 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Helse Bergen Styremedlem 2022-01-01 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslo Cancer Cluster Styremedlem 2019-07-01 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Overlege/forsker Lede forskningsaktiviteten ved Centre for Thrombosis and Haemostasis Research (CTHR) ved Avdeling for blodsykdommer 2017-08-01 3
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 0
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter NIFU Forskning på høyere utdanning. Herunder ulike samarbeidsprosjekter mellom IPED o g NIFU. 2010-10-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter Karolinska Institutet Styremedlem i Karolinska Institutet. Fem styremøter i året. 2016-12-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter Hong Kong Council for Accreditation (HKCAAVQ) Sitter i styret for HKCAAVQ - som er et uavhengig kvalitetsskringsorgan for høyere utdanning i Hong Kong. Møter i styret 3 ganger i året. 2017-09-01 0
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 0
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 0
Zwilgmeyer, Bjørn Ludvig HR-Seksjonen Lagamann Advokatfirma AS Løpende advokatbistand og tilliggende aktivitet 2022-01-01 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15
Baardseth, Nina Grafisk senter Stupa Produksjon as Produksjonsselskap 1998-12-01
Baardseth, Nina Grafisk senter Stupa Holding as Holdingsselskap for utleieleiligheter og aksjer. 1997-12-31
Fugelli, Pål Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning FoodCapture Oppfinner med eierandel i selskap 2021-09-23
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift ConnectionRoom Eier 2020-04-30
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Eier og Styreleder Utleie av minilager i Drøbak. 2010-01-21
Jarbeaux, William Gruppe for publiseringsløsninger William Jarbeaux Design og produksjon av mekaniske tastatur. 2017-09-04
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Eiendom DA Medeier Iifamilieeid eiendomsselskap 2006-06-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Invest AS Medeier i privat (familieeid) investeringsselskap 2015-07-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Stig Kristiansen Konsulting Enkeltmannsforetak med undervisning i idrett, samt andre oppdrag (ad-hoc). 1995-02-20
Nilsen, Robert Bygningsdrift Tøyen 0 Lian Nilsen Holding AS 2019-04-01
Nilsen, Robert Bygningsdrift Tøyen Robert nilsen ENK Rådgiving/eiendomsutvikling 2010-01-01
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur K O Olsen Enkeltpersonforetak 2003-04-26
Reinholdtsen, Petter Seksjon for forskningstjenester Sikring, drift og utvikling AS Selskap som leverer drifts- og utviklingstjenester. 2008-07-01
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Import av vin og salg til vinmonopol og restauranter i Norge. 2009-11-01
Skogen, John Eiendomsavdelingen Djupbekk AS Både direkte og gjennom andre selskaper å drive utvikling, utleie,drift og kjøp og salg av fast eiendom og ellers annet som stårI forbindelse med dette, herunde r konsulentvirksomhet tilknyttet fast eiendom, samt andre finansinvesteringer. 2006-11-19
Thomassen, Gard Underavdeling for IT i forskning Food Capture Deleier som resultat av oppfinnelse i arbeidstiden som nå forsøkes kommersialisert av firma Food Capture. 2021-07-01
Zwilgmeyer, Bjørn Ludvig HR-Seksjonen Advokatvirksomhet Lagamann Advokatfirma AS Deltaker og eier i advokatfirmaet Lagamann Advokatfirma AS med sivilrettslig bistand til private og mindre virksomheter 2022-01-01