Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff of the Management and Support Units

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Management and Support Units, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 1%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Talerlisten.no Tilbyr å holde foredrag via talerlisten.no mot honorar. Bruker foredrag til å promotere UiO og viser til eksempler herfra. 2018-09-19 2%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Bureau Bergsager Tar oppdrag innen foredrag og rådgivning via eget enkeltmannsforetak. 2019-08-20 2%
Bock, Jørgen Enhet for intern revisjon Bærum Kommunale Pensjonskasse Styremedlem Bærum Kommunale Pensjonskasse 2019-11-06 4%
Eriksen, Tomm Anders Gruppe for brukeropplevelse Tomm Eriksen Utvikler og selger en mobilapplikasjon for vin 2013-11-01 5%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 1%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 1%
Helgesen, Stein Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Unirand AS 2019-09-01 10%
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 1%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 10%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 1%
Kvernmo, Trine Merete Seksjon for forskningsstøtte Norsk-Russisk Handelskammer (Norwegian-Russian Chamber of Commerce) Styremedlem i Norsk-Russisk Handelskammer 2018-20 2018-06-05 1%
Lund, Stein-Eirik Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Tangen III boligsameie, 1456 Nesoddtangen Styremedlem i Tangen III borettslag 2019-04-24 1%
Løvbak, Hege Elisabeth Avdeling for personalstøtte Oslo Kvinnesaks forening Leder av Oslo Kvinnesaksforening 2018-06-06 1%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Folkevalgt. Medlem av Utvalg for samarbeid i Bærum kommune. 2019-09-09 3%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Vara til kommunestyret i Bærum for Arbeiderpartiet 2019-09-09 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Arba AS Styremedlem i Arba AS 2017-06-07 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Arba inkludering AS Styremedlem i Arba inkludering AS, http://www.arba.no/ 2017-06-07 1%
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 10%
Nordhagen, Astrid E Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Sameiet Schultzehaugen 5 Styremedlem i Sameiet Schultzehaugen 5. 2018-05-01 1%
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 3%
Sandberg, Anita Enhet for HMS og beredskap Oslo Akershus Rytterkrets (OARK) Styremedlem 2018-04-24 2%
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 19%
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 1%
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 2%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Kjernehuset DA Selskapet har i flere år ligget i dvale, ingen aktivitet. 1996-01-04 1%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 1%
Thomassen, Gard O Sundby IT i forskning Thomassens konsulentselskap Enkeltmannsforetak som ligger brakk. 2005-03-29 1%
Uberg, Ulla Underavdeling for plan og utredning KUNSTBLIKK Ulla Uberg Kunstformidling 2000-08-28 1%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS 2019-02-15
Bergland, Ivar Seksjon for forskningsforvaltning Siv Ing I Bergland 2018-10-01
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Holding as 1997-12-31
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Produksjon as 1998-12-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Eiendom DA Kjøp, salg og utleie av egen og andres eiendom 2006-06-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Invest AS Investering i aksjer og andre finansielle aktiva, eiendeler i andre selskap og foretak samt all annen virksomhet som hermed ståri forbindelse. 2015-07-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Stig Kristiansen Konsulting Undervisning innen idrett og rekreasjon 1995-02-20
Malnes, Maja Jenssen Avdeling for personalstøtte Erma Nemis AS Kjøp og salg av fast eiendom 2015-10-29
McDowall, Fergus Gruppe for publiseringsløsninger Norch AS 2014-01-29
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur K O Olsen Tidligere benyttet for utredningsarbeid gjort på fritiden for bl.a Utdannings og kompetanseetaten i Oslo kommune. Ikke benyttet i 2008. Ingen planer om å benytte det i 2009. 2003-04-26
Skogen, John Eiendomsavdelingen Djupbekk AS Både direkte og gjennom andre selskaper å drive utvikling, utleie,drift og kjøp og salg av fast eiendom og ellers annet som stårI forbindelse med dette, herunder konsulentvirksomhet tilknyttet fast eiendom, samt andre finansinvesteringer. Eier ogstyreleder. 2006-11-19
Stensrud, John Helge Underavdeling for prosjekt Ingeniørfirmaet Stensrud AS 1982-01-01
Uberg, Ulla Underavdeling for plan og utredning Stabekk Innramming ANS Stabekk Innramming er et innrammingsverksted som min mann driver. Det er et ANS (ansvarlig selskap) der jeg er den andre eieren.Jeg har ikke inntekt av selskapets virksomhet. 2010-10-05