English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO-ledelsen og støtteenheter

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved UiO-ledelsen og støtteenheter. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bajja, Jamal Driftsområde Gaustad Norsk Regnesentral Vaktmester tjeneste 2008-10-24 2%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 1%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Talerlisten.no Tilbyr å holde foredrag via talerlisten.no mot honorar. Bruker foredrag til å promotere UiO og viser til eksempler herfra. 2018-09-19 2%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Bureau Bergsager Tar oppdrag innen foredrag og rådgivning via eget enkeltmannsforetak. 2019-08-20 2%
Bjørn, Halvor Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner KAMPENMEK 2 BORETTSLAG Styremedlem 2019-06-27 1%
Bjørneboe, Gunn-Elin Aa. Avdeling for personalstøtte Kreftforeningen Styreleder 2015-06-01 4%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Ingeniør Carl Ulrik Bugge AS Innleid konsulent innen prosjektering og prosjektledelse. 2018-07-01 8%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Herman Wildenveys gt 3 AS Varamedlem til styret. 2019-01-01 1%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Ing. Carl U Bugge AS Varamedlem til styret. 2019-01-01 1%
Eriksen, Tomm Gruppe for brukeropplevelse Tomm Eriksen Utvikler og selger en mobilapplikasjon for vin 2013-11-01 5%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 1%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 1%
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 1%
Hoel, Britt Amundsen Underavdeling for forvaltning og stab BIRKRI AS BIRKRIs virksomhet er primært å levere rådgivningstjenester innen strategi, virksomhetsstyring, digitalisering og IT,ogsekundært levere rådgivningstjenester i forbindelse med investeringer, finansieringsløsninger og strukturering av selskaper. 2018-08-23 1%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 10%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 1%
Kvernmo, Trine Merete Seksjon for forskningsstøtte Norsk-Russisk Handelskammer (Norwegian-Russian Chamber of Commerce) Styremedlem i Norsk-Russisk Handelskammer 2018-20 2018-06-05 1%
Lund, Stein-Eirik Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Tangen III boligsameie, 1456 Nesoddtangen Styremedlem i Tangen III borettslag 2019-04-24 1%
Løvbak, Hege Elisabeth Avdeling for personalstøtte Oslo Kvinnesaks forening Leder av Oslo Kvinnesaksforening 2018-06-06 1%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 1%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Gøteborgs Universitet Bi-veileder for doktorgradsstudent 2017-08-03 2%
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 10%
Nordhagen, Astrid E Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Sameiet Schultzehaugen 5 Styremedlem i Sameiet Schultzehaugen 5. 2018-05-01 1%
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 3%
Sandberg, Anita Enhet for HMS og beredskap Oslo Akershus Rytterkrets (OARK) Styremedlem 2018-04-24 2%
Singh, Seema Personal Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 19%
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 1%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Kjernehuset DA Selskapet har i flere år ligget i dvale, ingen aktivitet. 1996-01-04 1%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 1%
Thomassen, Gard O Sundby IT i forskning Thomassens konsulentselskap Enkeltmannsforetak som ligger brakk. 2005-03-29 1%
Uberg, Ulla Underavdeling for plan og utredning KUNSTBLIKK Ulla Uberg Kunstformidling 2000-08-28 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS 2019-02-15
Bergland, Ivar Seksjon for forskningsforvaltning Siv Ing I Bergland 2018-10-01
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Holding as 1997-12-31
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Produksjon as 1998-12-01
Handelsby, Erik Seksjon for prosjekt/prosessforbedring Ille Brød AS Produksjon og salg av høykvalitets brødvarer samt kurs, opplæring og tilknyttede tjenester, og delta i andre selskaper og virksomheter. 2016-06-01
Handelsby, Erik Seksjon for prosjekt/prosessforbedring Handelsby Konsulenttjenester innen økonomi og regnskap. 2011-12-08
Handelsby, Erik Seksjon for prosjekt/prosessforbedring Fjeld Handelsby Holding AS Selskapets virksomhet er, ved aksjer og parter å delta i andre selskaper og virksomheter samt drive handel ogforvaltning av fast eiendom, løsøre og verdipapirer. 2016-05-03
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Eiendom DA Kjøp, salg og utleie av egen og andres eiendom 2006-06-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Invest AS Investering i aksjer og andre finansielle aktiva, eiendeler i andre selskap og foretak samt all annen virksomhet som hermed ståri forbindelse. 2015-07-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Stig Kristiansen Konsulting Undervisning innen idrett og rekreasjon 1995-02-20
McDowall, Fergus Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning Norch AS 2014-01-29
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur K O Olsen Tidligere benyttet for utredningsarbeid gjort på fritiden for bl.a Utdannings og kompetanseetaten i Oslo kommune. Ikke benyttet i 2008. Ingen planer om å benytte det i 2009. 2003-04-26
Skogen, John Eiendomsavdelingen Djupbekk AS Både direkte og gjennom andre selskaper å drive utvikling, utleie,drift og kjøp og salg av fast eiendom og ellers annet som stårI forbindelse med dette, herunder konsulentvirksomhet tilknyttet fast eiendom, samt andre finansinvesteringer. Eier ogstyreleder. 2006-11-19
Stensrud, John Helge Underavdeling for prosjekt Ingeniørfirmaet Stensrud AS 1982-01-01
Uberg, Ulla Underavdeling for plan og utredning Stabekk Innramming ANS Stabekk Innramming er et innrammingsverksted som min mann driver. Det er et ANS (ansvarlig selskap) der jeg er den andre eieren.Jeg har ikke inntekt av selskapets virksomhet. 2010-10-05