English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO-ledelsen og støtteenheter

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved UiO-ledelsen og støtteenheter. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Armawa, I Made Renholdsgruppe 3 schibsted avisbud hver søndag morgen 2014-02-23 10%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 1%
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 1%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Talerlisten.no Tilbyr å holde foredrag via talerlisten.no mot honorar. Bruker foredrag til å promotere UiO og viser til eksempler herfra. 2018-09-19 2%
Bergsager, Dagfinn Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Bureau Bergsager Tar oppdrag innen foredrag og rådgivning via eget enkeltmannsforetak. 2019-08-20 2%
Bock, Jørgen Enhet for intern revisjon Bærum Kommunale Pensjonskasse Styremedlem Bærum Kommunale Pensjonskasse 2019-11-06 4%
Eriksen, Tomm Anders Gruppe for brukeropplevelse Tomm Eriksen Utvikler og selger en mobilapplikasjon for vin 2013-11-01 5%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 1%
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 1%
Helgesen, Stein Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Unirand AS 2019-09-01 10%
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 1%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 10%
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 1%
Kvernmo, Trine Merete Seksjon for forskningsstøtte Norsk-Russisk Handelskammer (Norwegian-Russian Chamber of Commerce) Styremedlem i Norsk-Russisk Handelskammer 2018-20 2018-06-05 1%
Lund, Stein-Eirik Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Tangen III boligsameie, 1456 Nesoddtangen Styremedlem i Tangen III borettslag 2019-04-24 1%
Løvbak, Hege Elisabeth Avdeling for personalstøtte Oslo Kvinnesaks forening Leder av Oslo Kvinnesaksforening 2018-06-06 1%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Folkevalgt. Medlem av Utvalg for samarbeid i Bærum kommune. 2019-09-09 3%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Vara til kommunestyret i Bærum for Arbeiderpartiet 2019-09-09 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Arba AS Styremedlem i Arba AS 2017-06-07 1%
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Arba inkludering AS Styremedlem i Arba inkludering AS, http://www.arba.no/ 2017-06-07 1%
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 10%
Nordhagen, Astrid E Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Sameiet Schultzehaugen 5 Styremedlem i Sameiet Schultzehaugen 5. 2018-05-01 1%
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 3%
Sandberg, Anita Enhet for HMS og beredskap Oslo Akershus Rytterkrets (OARK) Styremedlem 2018-04-24 2%
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 19%
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 1%
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 2%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Kjernehuset DA Selskapet har i flere år ligget i dvale, ingen aktivitet. 1996-01-04 1%
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 1%
Thomassen, Gard O Sundby IT i forskning Thomassens konsulentselskap Enkeltmannsforetak som ligger brakk. 2005-03-29 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS 2019-02-15
Bergland, Ivar Seksjon for forskningsforvaltning Siv Ing I Bergland 2018-10-01
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Holding as 1997-12-31
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Produksjon as 1998-12-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Eiendom DA Kjøp, salg og utleie av egen og andres eiendom 2006-06-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Invest AS Investering i aksjer og andre finansielle aktiva, eiendeler i andre selskap og foretak samt all annen virksomhet som hermed ståri forbindelse. 2015-07-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Stig Kristiansen Konsulting Undervisning innen idrett og rekreasjon 1995-02-20
Malnes, Maja Jenssen Avdeling for personalstøtte Erma Nemis AS Kjøp og salg av fast eiendom 2015-10-29
McDowall, Fergus Gruppe for publiseringsløsninger Norch AS 2014-01-29
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur K O Olsen Tidligere benyttet for utredningsarbeid gjort på fritiden for bl.a Utdannings og kompetanseetaten i Oslo kommune. Ikke benyttet i 2008. Ingen planer om å benytte det i 2009. 2003-04-26
Skogen, John Eiendomsavdelingen Djupbekk AS Både direkte og gjennom andre selskaper å drive utvikling, utleie,drift og kjøp og salg av fast eiendom og ellers annet som stårI forbindelse med dette, herunder konsulentvirksomhet tilknyttet fast eiendom, samt andre finansinvesteringer. Eier ogstyreleder. 2006-11-19
Stensrud, John Helge Underavdeling for prosjekt Ingeniørfirmaet Stensrud AS 1982-01-01