English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO-ledelsen og støtteenheter

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved UiO-ledelsen og støtteenheter. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Anker-Nilssen, Morten Parkseksjonen Styreverv Styreverv i Bad, park og idrett; en landsomfattende medlemsorganisasjon for kommuner og foretak som ønsker faglig utvikling og kompetanseheving innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad. 2015-06-15 1
Bakke, Marius Seksjon for datainnsamling og automasjon GNU Guix Co-maintainer 2020-09-14 0
Belardinelli, Alan Louis Seksjon for opptak SMERTEKIRKEN - CHURCH OF PAIN Smertekirken - Church of Pain er et felleskap for mennesker som søker spirituell bevissthet og tilknytning tilsinemedmennesker og naturen via ulike former for o g opplevelser av smerte. 2018-09-04 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 0
Bock, Jørgen Enhet for intern revisjon Bærum Kommunale Pensjonskasse Styremedlem Bærum Kommunale Pensjonskasse 2019-11-06 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 0
Frydenlund, Marius Seksjon for bygningsteknikk privat / kveld Branntekniske oppgaver, som kurs, kontroll, eksempel tilstandsvurdering 1890 gårder. Arbeidet vil i hovedsak forgå på kveldstid. Dersom det benyttes vanlig arbeidstid avtales avspasering med nærmeste leder. 2022-02-28 0
Garåsen, Erlend Fedt Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Skinnelangs Innehaver av enkeltpersonsforetaket «Skinnelangs», som jobber for å fremme vandre- og sykkelturer langs nedlagte jernbanelinjer i form av arrangementer, publisering av turbøker og foredrag. 2022-01-01 0
Hagane, Karoline Seksjon for kommunikasjon Voksenenga Nærmiljøhage Varamedlem i styret til Voksenenga. 2021-10-25 0
Hagane, Karoline Seksjon for kommunikasjon Frilans Musikkjournalist for Norway Rock Magazine og Blezt 2012-01-01 0
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift Meddommer Borgarting lagmannsrett Meddommer Borgarting lagmannsrett 2017-02-01 0
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Forskningsrådet Arbeid med strategi, budsjett, regnskap, osv. i øverste styre for Norges Forskningsråd. 2019-01-01 0
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Norges Forskningsråd Medlem av Styret i Forskningsrådet 2019-01-01 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Frogn Næringsråd Styrearbeid i Frogn Næringsråd 2017-01-02 0
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 0
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 0
Landsvik, Jacob Magne Seksjon for innkjøp Undervisning Opplæringstilbud i offentlige anskaffelser i regi av Videocation som tilbyr nettkurs for både private som offentlige virksomheter innenfor et bredt spekter av temaer. 2021-12-15 0
Landsvik, Jacob Magne Seksjon for innkjøp Mentor for nye innkjøpere i regi av DFØ Deltagelse i Mentorprogram for oppfølging av nye innkjpsledere 2021-11-24 1
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Vara til kommunestyret i Bærum for Arbeiderpartiet 2019-09-09 0
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Folkevalgt. Medlem av Utvalg for samarbeid i Bærum kommune. 2019-09-09 0
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 0
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 0
Poon, Cheau Ling Enhet for bedriftshelsetjeneste Arbeidsmiljøhuset yrkeshygieniker i 20 % stilling (7,5 timer per uke). Foreløpig inntil videre 2022-01-04 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Helse Bergen Styremedlem 2022-01-01 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslo Cancer Cluster Styremedlem 2019-07-01 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Overlege/forsker Lede forskningsaktiviteten ved Centre for Thrombosis and Haemostasis Research (CTHR) ved Avdeling for blodsykdommer 2017-08-01 3
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 0
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter NIFU Forskning på høyere utdanning. Herunder ulike samarbeidsprosjekter mellom IPED o g NIFU. 2010-10-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter Karolinska Institutet Styremedlem i Karolinska Institutet. Fem styremøter i året. 2016-12-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter Hong Kong Council for Accreditation (HKCAAVQ) Sitter i styret for HKCAAVQ - som er et uavhengig kvalitetsskringsorgan for høyere utdanning i Hong Kong. Møter i styret 3 ganger i året. 2017-09-01 0
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 0
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 0
Zwilgmeyer, Bjørn Ludvig HR-Seksjonen Lagamann Advokatfirma AS Løpende advokatbistand og tilliggende aktivitet 2022-01-01 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15
Baardseth, Nina Grafisk senter Stupa Produksjon as Produksjonsselskap 1998-12-01
Baardseth, Nina Grafisk senter Stupa Holding as Holdingsselskap for utleieleiligheter og aksjer. 1997-12-31
Fugelli, Pål Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning FoodCapture Oppfinner med eierandel i selskap 2021-09-23
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift ConnectionRoom Eier 2020-04-30
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Eier og Styreleder Utleie av minilager i Drøbak. 2010-01-21
Jarbeaux, William Gruppe for publiseringsløsninger William Jarbeaux Design og produksjon av mekaniske tastatur. 2017-09-04
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Eiendom DA Medeier Iifamilieeid eiendomsselskap 2006-06-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Invest AS Medeier i privat (familieeid) investeringsselskap 2015-07-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Stig Kristiansen Konsulting Enkeltmannsforetak med undervisning i idrett, samt andre oppdrag (ad-hoc). 1995-02-20
Nilsen, Robert Bygningsdrift Tøyen 0 Lian Nilsen Holding AS 2019-04-01
Nilsen, Robert Bygningsdrift Tøyen Robert nilsen ENK Rådgiving/eiendomsutvikling 2010-01-01
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur K O Olsen Enkeltpersonforetak 2003-04-26
Reinholdtsen, Petter Seksjon for forskningstjenester Sikring, drift og utvikling AS Selskap som leverer drifts- og utviklingstjenester. 2008-07-01
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Import av vin og salg til vinmonopol og restauranter i Norge. 2009-11-01
Skogen, John Eiendomsavdelingen Djupbekk AS Både direkte og gjennom andre selskaper å drive utvikling, utleie,drift og kjøp og salg av fast eiendom og ellers annet som stårI forbindelse med dette, herunde r konsulentvirksomhet tilknyttet fast eiendom, samt andre finansinvesteringer. 2006-11-19
Thomassen, Gard Underavdeling for IT i forskning Food Capture Deleier som resultat av oppfinnelse i arbeidstiden som nå forsøkes kommersialisert av firma Food Capture. 2021-07-01
Zwilgmeyer, Bjørn Ludvig HR-Seksjonen Advokatvirksomhet Lagamann Advokatfirma AS Deltaker og eier i advokatfirmaet Lagamann Advokatfirma AS med sivilrettslig bistand til private og mindre virksomheter 2022-01-01