Per Morten Sandset

Viserektor for forskning og innovasjon
Bilde av Per Morten  Sandset
English version of this page
Telefon +47 22856281
Mobiltelefon +47 97591745
Rom 919
Brukernavn
Besøksadresse Lucy Smiths hus 9. etasje Problemveien 7
Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo

Professor Per Morten Sandset er viserektor for forskning og innovasjon i perioden 2017-2025.

Faglige interesser

Forskningen utgår fra Avdeling for blodsykdommer og institutt for indremedisinsk forskning.

Hovedinteressen er blodstansing (=hemostase) og blodpropp (=trombose).

Klinisk fokus har vært diagnostikk, forebygging og behandling av venøs trombose og hjerneslag. Spesielt gjelder dette optimal antitrombotisk behandling.

Forskningsfokus har vært:

 1. Mekanismer for hvordan blodlevringen (=koagulasjonssystemet) startes og reguleres - spesielt betydningen av regulatorproteinet "tissue factor pathway inhibitor = TFPI". Omfatter celle-og molekyærbiologiske studier, dyreeksperimentelle studier og kliniske studier (translasjonsforskning). De siste årene har vi spesielt interessert oss for sammenhengen mellom hemostase og apoptose, angiogenese og cellevekst.
 2. Trombose relatert til bruk av hormoner og relatert til svangerskap, spesielt knyttet til mekanismer for trombose. Omfatter epidemiologisk tilnærming ("Venous Thromboembolism in Pregnancy Study = VIP") og kliniske, randomiserte studier ("Estrogen in Venous Thromboembolism Study = EVTET" og "Raloxifene, Estrogen and Tibolone Study = RET").
 3. Diagnostikk og behandling av venøs trombose. Hovedansvarlig for den første randomiserte studien på kateterdirigert blodproppløsende behandling ved alvorlig dyp venetrombose ("CaVenT-studien"). Vært sentral i utprøving av nye antikoagulerende legemidler til behandling av venøs blodpropp
 4. Behandling av akutt hjerneslag - spesielt betydningen av antikoagulasjonsbehandling og blodproppløsende behandling (trombolyse). Hovedansvarlig for "Heparin in acute embolic stroke trial = HAEST" og involvert i flere store internasjonale hjerneslagstudier.

Bakgrunn

 • Medisinsk embetseksamen ved UiO 1981 og doktograd i medisin ved UiO i 1989
 • Spesialist i Indremedisin i 1993 og i blodsykdommer i 2002
 • 1989-90 Post.doc. ved UCSD Medical Centre, San Diego, California (hos prof. Samuel I Rapaport)
 • 1993-2010 Seksjonsoverlege og leder av hematologisk forskningslaboratorium ved Ullevål universitetssykehus
 • 2002-2010 avdelingsoverlege/leder av hematologisk avdeling
 • 2002-2006 assisterende divisjonsdirektør i medisinsk divisjon, og i 2008 konstitutert divisjonsdirektør samme sted
 • 2002-2017 professor II ved Universitetet i Oslo (tromboseforskning)
 • 2010-2015 forskningsleder i Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus (OUS)
 • 2015-2017 direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst - bistilling som seksjonsoverlege ved OUS
 • Fra 2017 bistilling som overlege/forsker ved OUS

Verv

2002-15 Editor-in-Chief av tidsskriftet Thrombosis Research

2013-     Honorary professor, First Clinical Medical College og First Affiliated Hospital, Zhengzhou universitetet, Kina

 

Jeg blogger sammen med resten av rektoratet på rektorbloggen.

Emneord: Koagulasjon, hemostase, trombose

Publikasjoner

 • Cui, Xueyan; Tjønnfjord, Geir Erland; Kanse, Sandip; Dahm, Anders Erik A; Iversen, Nina & Myklebust, Christiane Filion [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Tissue factor pathway inhibitor upregulates CXCR7 expression and enhances CXCL12-mediated migration in chronic lymphocytic leukemia. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11. doi: 10.1038/s41598-021-84695-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Anne Flem & Sandset, Per Morten (2021). Prior Thromboembolic Disease and Assisted Reproductive Therapy. Seminars in Reproductive Medicine. ISSN 1526-8004. doi: 10.1055/s-0041-1732375.
 • Engeseth, Marit; Enden, Tone Rønnaug; Sandset, Per Morten & Wik, Hilde Skuterud (2021). Predictors of long-term post-thrombotic syndrome following high proximal deep vein thrombosis: a cross-sectional study. Thrombosis Journal. ISSN 1477-9560. 19:3, s. 1–7. doi: 10.1186/s12959-020-00253-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Khialani, Deeksha; Vasan, Sowmya; Cushman, Mary; Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten & Rossouw, Jacques [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Venous thrombosis with oral postmenopausal hormone therapy: Roles of activated protein C resistance and tissue factor pathway inhibitor. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. doi: 10.1111/jth.15319.
 • Ihle-Hansen, Håkon; Hagberg, Guri; Sandset, Else Charlotte; Ihle-Hansen, Hege; Amundsen, Erik Koldberg & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Reversering av antikoagulerende legemidler ved hjerneblødning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(14), s. 1–6. doi: 10.4045/tidsskr.21.0063.
 • Wik, Hilde Skuterud; Kahn, Susan; Eriksson, Henry; Morrison, David; Ghanima, Waleed & Schulman, Sam [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Post-thrombotic syndrome in patients with venous thromboembolism treated with dabigatran or warfarin: A long-term cross-sectional follow-up of RE-COVER study patients. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. s. 1–9. doi: 10.1111/jth.15449.
 • Bøhn, Siv Kjølsrud; Thune, Inger; Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Bertheussen, Gro Falkener & Husøy, Anders [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Effects of a One-Year Physical Activity Intervention on Markers of Hemostasis among Breast Cancer Survivors - A Randomized Controlled Trial. TH Open. ISSN 2512-9465. 5(1), s. e14–e23. doi: 10.1055/s-0040-1721782. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Marianne Seierstad; Stavik, Benedicte; Sletten, Marit; Tinholt, Mari; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Indirect regulation of TFPI-2 expression by miR-494 in breast cancer cells . Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10:4036, s. 1–10. doi: 10.1038/s41598-020-61018-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harrison, Sean; Siller, Richard; Tanaka, Yoshiaki; Xiang, Yangfei; Patterson, Benjamin & Kempf, Henning [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2020). Scalable production of tissue-like vascularised liver organoids from human PSCs. BioRxiv. ISSN 0362-4331. doi: 10.1101/2020.12.02.406835.
 • Godolphin, Peter J.; Bath, Philip M.; Partlett, Christopher; Berge, Eivind; Brown, Martin M & Eliasziw, Misha [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Outcome assessment by central adjudicators in randomised stroke trials: Simulation of differential and non-differential misclassification. European Stroke Journal. ISSN 2396-9873. 5(2), s. 174–183. doi: 10.1177/2396987320910047. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Tekpli, Xavier; Garred, Øystein; Borgen, Elin & Kristensen, Vessela N. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Coagulation factor V is a marker of tumor-infiltrating immune cells in breast cancer. Oncoimmunology. ISSN 2162-4011. 9:e1824644(1), s. 1–12. doi: 10.1080/2162402X.2020.1824644. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Nina Gjerde; Mowinckel, Marie-Christine; Sunde, Kjetil; Sandset, Per Morten & Beitland, Sigrid (2020). Utility of coagulation analyses to assess thromboprophylaxis with dalteparin in intensive care unit patients. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. s. 1–10. doi: 10.1111/aas.13748. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hannevik, Trine-Lise; Brekke, Jorunn; Enden, Tone Rønnaug; Frøen, Hege; Ahmed, Herish & Jacobsen, Eva-Marie [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Thrombosis and bleedings in a cohort of cancer patients treated with apixaban for venous thromboembolism. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 196, s. 238–244. doi: 10.1016/j.thromres.2020.08.042.
 • Thorsen, Lene; Haugnes, Hege Sagstuen; Fosså, Sophie Dorothea; Brydøy, Marianne; Tandstad, Torgrim & Wisløff, Torbjørn [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Thromboembolic events after high-intensity training duringcisplatin-based chemotherapy for testicular cancer: Casereports and review of the literature. International Journal of Cancer. ISSN 0020-7136. 147(11), s. 3189–3198. doi: 10.1002/ijc.33151. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tritschler, Tobias; Sandset, Per Morten; Mathieu, Marie-Eve; Skeith, Leslie; Rodger, Marc & Middeldorp, Saskia [Vis alle 34 forfattere av denne artikkelen] (2020). Anticoagulant interventions in hospitalized patients with COVID-19: A scoping review of randomized controlled trials and call for international collaboration. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. doi: 10.1111/jth.15094.
 • Andersen, Elisabeth; Dugarte, Maria Eugenia Chollet; Baroni, Marcello; Pinotti, Mirko; Bernardi, Francesco & Skarpen, Ellen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). The effect of the chemical chaperone 4-phenylbutyrate on secretion and activity of the p.Q160R missense variant of coagulation factor FVII. Cell & Bioscience. ISSN 2045-3701. 9:69, s. 1–10. doi: 10.1186/s13578-019-0333-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gregersen, Ida; Høibraaten, Else; Holven, Kirsten Bjørklund; Løvdahl, Lene; Ueland, Thor & Mowinckel, Marie-Christine [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effect of hormone replacement therapy on atherogenic lipid profile in postmenopausal women. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 184, s. 1–7. doi: 10.1016/j.thromres.2019.10.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeseth, Marit; Enden, Tone Rønnaug; Sandset, Per Morten & Wik, Hilde Skuterud (2019). Limitations of the Villalta scale in diagnosing post-thrombotic syndrome. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 184, s. 62–66. doi: 10.1016/j.thromres.2019.10.018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beitland, Sigrid; Wimmer, Rolf Henning; Lorentsen, Torleif; Jacobsen, Dag; Drægni, Tomas & Brunborg, Cathrine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Venous thromboembolism in the critically ill: A prospective observational study of occurrence, risk factors and outcome. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 63(5), s. 630–638. doi: 10.1111/aas.13316. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahm, Anders Erik A; Jacobsen, Eva-Marie; Wik, Hilde Skuterud; Jacobsen, Anne Flem; Mollnes, Tom Eirik & Kanse, Sandip [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Elevated complement C3 and C4 levels are associated with postnatal pregnancy-related venous thrombosis. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 119(9), s. 1481–1488. doi: 10.1055/s-0039-1692426. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeseth, Marit; Enden, Tone Rønnaug; Andersen, Marit Helen; Sandset, Per Morten & Wik, Hilde Skuterud (2019). Does the Villalta scale capture the essence of postthrombotic syndrome? A qualitative study of patient experience and expert opinion. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. s. 1–8. doi: 10.1111/jth.14557. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garabet, Lamya Samir Noori; Ghanima, Waleed Khalid; Jonassen, Christine Monceyron; Skov, Vibe; Holst, René & Mowinckel, Marie-Christine [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effect of thrombopoietin receptor agonists on markers of coagulation and P-selectin in patients with immune thrombocytopenia. Platelets. ISSN 0953-7104. 30(2), s. 206–212. doi: 10.1080/09537104.2017.1394451.
 • Eilertsen, Anette Løken; Dahm, Anders Erik A; Høibraaten, Else; Lofthus, Cathrine Marie; Mowinckel, Marie-Christine & Sandset, Per Morten (2019). Relationship between sex hormone binding globulin and blood coagulation in women on postmenopausal hormone treatment. Blood Coagulation and Fibrinolysis. ISSN 0957-5235. 30(1), s. 17–23. doi: 10.1097/MBC.0000000000000784.
 • Godolphin, Peter J.; Bath, Philip M.; Algra, Ale; Berge, Eivind; Brown, Christopher Martin & Chalmers, John [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2019). Outcome assessment by central adjudicators versus site investigators in stroke trials: A systematic review and meta-analysis. Stroke. ISSN 0039-2499. 50(8), s. 2187–2196. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.025019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garabet, Lamya Samir Noori; Ghanima, Waleed Khalid; Rangberg, Anbjørg; Teruel-Montoya, Raul; Martinez, Constantino & Lozano, Maria Luisa [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Circulating microRNAs in patients with immune thrombocytopenia before and after treatment wirh thrombopoietin-receptor agonists. Platelets. ISSN 0953-7104. s. 1–8. doi: 10.1080/09537104.2019.1585527. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garabet, Lamya Samir Noori; Ghanima, Waleed Khalid; Hellum, Marit Synnøve; Sandset, Per Morten; Bussel, James B. & Tran, Hoa Thi Tuyet [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Increased microvesicle-associated thrombin generation in patients with immune thrombocytopenia after initiation of thrombopoietin receptor agonists. Platelets. ISSN 0953-7104. doi: 10.1080/09537104.2019.1639655.
 • Skretting, Grethe; Andersen, Elisabeth; Myklebust, Christiane Filion; Sandset, Per Morten; Tinholt, Mari & Iversen, Nina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Transcription factor FOXP3: A repressor of the TFPI gene? Journal of Cellular Biochemistry. ISSN 0730-2312. s. 1–13. doi: 10.1002/jcb.28563.
 • Garabet, Lamya Samir Noori; Henriksson, Carola; Lozano, Maria Luisa; Ghanima, Waleed Khalid; Bussel, James & Brodin, Ellen Elisabeth [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Markers of endothelial cell activation and neutrophil extracellular traps are elevated in immune thrombocytopenia but are not enhanced by thrombopoietin reseptor agonists. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 185, s. 119–124. doi: 10.1016/j.thromres.2019.11.031. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rodger, Marc; Langlois, Nicole; Middeldorp, Saskia; Kahn, Susan; Sandset, Per Morten & Brighton, Timothy [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2018). Initial strides for invent-VTE: Towards global collaboration to accelerate clinical research in venous thromboembolism. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 163, s. 128–131. doi: 10.1016/j.thromres.2018.01.050.
 • Shapiro, Amy D.; Nakar, Charles; Parker, Joseph M.; Albert, Gary R.; Moran, John E. & Thibaudeau, Karen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Plasminogen replacement therapy for the treatment of children and adults with congenital plasminogen deficiency. Blood. ISSN 0006-4971. 131(12), s. 1301–1310. doi: 10.1182/blood-2017-09-806729.
 • Sacco, Simona; Merki-Feld, Gabriele S.; Ægidius, Karen Lehrmann; Bitzer, Johannes; Canonico, Marianne & Gantenbein, Andreas R. [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2018). Effect of exogenous estrogens and progestogens on the course of migraine during reproductive age: A consensus statement by the European Headache Federation (EHF) and the European Society of Contraception and Reproductive Health (ESCRH). The Journal of Headache and Pain. ISSN 1129-2369. 19(76). doi: 10.1186/s10194-018-0896-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tikkinen, Kari A.O.; Craigie, Samantha; Agarwal, Arnav; Violette, Philippe D.; Novara, Giacomo & Cartwright, Rufus [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2018). Procedure-specific risks of thrombosis and bleeding in urological cancer surgery: systematic review and meta-analysis. European Urology. ISSN 0302-2838. 73(2), s. 242–251. doi: 10.1016/j.eururo.2017.03.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schultz, Nina Haagenrud; Holme, Pål Andre; Bjørnsen, Stine; Henriksson, Carola; Sandset, Per Morten & Jacobsen, Eva-Marie (2018). The impact of rivaroxaban on primary hemostasis in patients with venous thrombosis. Platelets. ISSN 0953-7104. doi: 10.1080/09537104.2018.1557618.
 • Gravensteen, Ida Kathrine; Jacobsen, Eva-Marie; Sandset, Per Morten; Helgadóttir, Linda Björk; Rådestad, Ingela & Sandvik, Leiv [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Healthcare utilisation, induced labour and caesarean section in the pregnancy after stillbirth: a prospective study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 125(2), s. 202–210. doi: 10.1111/1471-0528.14750. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gravensteen, Ida Kathrine; Jacobsen, Eva-Marie; Sandset, Per Morten; Helgadóttir, Linda Björk; Rådestad, Ingela & Sandvik, Leiv [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Anxiety, depression and relationship satisfaction in the pregnancy following stillbirth and after the birth of a live-born baby: A prospective study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 18(41). doi: 10.1186/s12884-018-1666-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsson, Maja; Stanne, Tara M.; Pedersén, Annie; Lorentzen, Erik; Kara, Emrah & Martinez-Palaciàn, Adoraciòn [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Genome-wide analysis of genetic determinants of circulating factor VII-activating protease (FSAP) activity. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 16(10), s. 2024–2034. doi: 10.1111/jth.14258. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Erik Koldberg; Skadberg, Øyvind; Ghanima, Waleed Khalid; Frønæs, Synne Grønvold; Dahm, Anders Erik A & Tøsdal, Margunn Bye [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). D-Dimer: Aldersjusterte beslutningsgrenser ved diagnostikk av venøs tromboembolisme? Klinisk Biokemi i Norden. ISSN 1101-2013. 30(1), s. 26–36.
 • Wik, Hilde Skuterud; Enden, Tone Rønnaug; Ghanima, Waleed Khalid; Engeseth, Marit; Kahn, Susan R. & Sandset, Per Morten (2018). Diagnostic scales for the post-thrombotic syndrome. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 164, s. 110–115. doi: 10.1016/j.thromres.2017.10.022.
 • Dugarte, Maria Eugenia Chollet; Andersen, Elisabeth; Skarpen, Ellen; Myklebust, Christiane Filion; Koehler, Christian & Morth, Jens Preben [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Factor VII deficiency: Unveiling the cellular and molecular mechanisms underlying Three model alterations of the enzyme catalytic domain. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease. ISSN 0925-4439. 1864(3), s. 660–667. doi: 10.1016/j.bbadis.2017.12.016.
 • Kostovski, Emil; Frigato, E; Savikj, Mladen; Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten & Mowinckel, Marie-Christine [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Normalization of disrupted clock gene expression in males with tetraplegia: a crossover randomized placebo-controlled trial of melatonin supplementation. Spinal Cord. ISSN 1362-4393. s. 1–8. doi: 10.1038/s41393-018-0176-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Elisabeth; Dugarte, Maria Eugenia Chollet; Myklebust, Christiane Filion; Pinotti, Mirko; Bernardi, Francesco & Chuansumrit, Ampaiwan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Activation of Endoplasmic Reticulum Stress and Unfolded Protein Response in Congenital Factor VII Deficiency. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 118(4), s. 664–675. doi: 10.1055/s-0038-1637690.
 • Tavoly, Mazdak; Wik, Hilde Skuterud; Sirnes, Per-Anton; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Ghanima, Josef P. & Klok, Frederikus A. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). The impact of post-pulmonary embolism syndrome and its possible determinants. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 171, s. 84–91. doi: 10.1016/j.thromres.2018.09.048.
 • Utne, Kristin Kornelia; Dahm, Anders Erik A; Wik, Hilde Skuterud; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Sandset, Per Morten & Ghanima, Waleed Khalid (2018). Rivaroxaban versus warfarin for the prevention of post-thrombotic syndrome. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 163, s. 6–11. doi: 10.1016/j.thromres.2018.01.013.
 • Krishnan, Kailash; Jusufovic, Mirza; Sandset, Per Morten & Sandset, Else Charlotte (2017). Antiplatelet Therapy in Noncardioembolic Stroke: A Review of Current Evidence. Seminars in neurology. ISSN 0271-8235. 37(3), s. 366–375. doi: 10.1055/s-0037-1603469.
 • Schultz, Nina Haagenrud; Tran, Hoa Thi Tuyet; Bjørnsen, Stine; Henriksson, Carola; Sandset, Per Morten & Holme, Pål Andre (2017). The reversal effect of prothrombin complex concentrate (PCC), activated PCC and recombinant activated factor VII against anticoagulation of Xa inhibitor. Thrombosis Journal. ISSN 1477-9560. 15(1). doi: 10.1186/s12959-017-0129-1.
 • Sacco, Simona; Merki-Feld, Gabriele S.; Ægidius, Karen Lehrmann; Bitzer, Johannes; Canonico, Marianne & Kurth, Tobias [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Hormonal contraceptives and risk of ischemic stroke in women with migraine: a consensus statement from the European Headache Federation (EHF) and the European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC). The Journal of Headache and Pain. ISSN 1129-2369. 18:108, s. 1–20. doi: 10.1186/s10194-017-0815-1.
 • Tikkinen, Kari A. O.; Craigie, Samantha; Agarwal, Arnav; Siemieniuk, Reed A.C.; Cartwright, Rufus & Violette, Philippe D. [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2017). Procedure-specific Risks of Thrombosis and Bleeding in Urological Non-cancer Surgery: Systematic Review and Meta-analysis. European Urology. ISSN 0302-2838. 73(2), s. 236–241. doi: 10.1016/j.eururo.2017.02.025.
 • Prebensen, Christian; Trøseid, Marius; Ueland, Thor; Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten & Aaberge, Ingeborg Sundsvalen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Immune activation and HIV-specific T cell responses are modulated by a cyclooxygenase-2 inhibitor in untreated HIV-infected individuals: An exploratory clinical trial. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(5). doi: 10.1371/journal.pone.0176527. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cui, Xue-Yan; Skretting, Grethe; Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Dahm, Anders Erik A & Sahlberg, Kristine Kleivi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). A novel hypoxia response element regulates oxygen-related repression of tissue factor pathway inhibitor in the breast cancer cell line MCF-7. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 157, s. 111–116. doi: 10.1016/j.thromres.2017.07.013.
 • Stavik, Benedicte; Holm, Sverre; Espada Serrano, Sandra; Iversen, Nina; Sporsheim, Bjørnar & Bjerkeli, Vigdis [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Increased expression of TFPI in human carotid stenosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 155, s. 31–37. doi: 10.1016/j.thromres.2017.04.024.
 • Andresen, Marianne Seierstad; Ali, Huda Omar; Myklebust, Christiane Filion; Sandset, Per Morten; Stavik, Benedicte & Iversen, Nina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Estrogen induced expression of tissue factor pathway inhibitor-2 in MCF7 cells involves lysine-specific demethylase 1. Molecular and Cellular Endocrinology. ISSN 0303-7207. 443, s. 80–88. doi: 10.1016/j.mce.2017.01.016.
 • Sagedal, Solbjørg; Sandvik, Leiv; Klingenberg, Olav & Sandset, Per Morten (2017). β-Thromboglobulin may not reflect platelet activation during haemodialysis with the HeprAN membrane. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 77(8), s. 679–684. doi: 10.1080/00365513.2017.1397288.
 • Skuterud Wik, Hilde; Ghanima, Waleed Khalid; Sandset, Per Morten & Kahn, Susan R (2017). Scoring Systems for Postthrombotic Syndrome. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. ISSN 0094-6176. 43(5), s. 500–504. doi: 10.1055/s-0037-1599142.
 • Espada Serrano, Sandra; Stavik, Benedicte; Holm, Sverre; Sagen, Ellen Lund; Bjerkeli, Vigdis & Skjelland, Mona [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Tissue factor pathway inhibitor attenuates ER stress-induced inflammation in human M2-polarized macrophages. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 491(2), s. 442–448. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.07.070.
 • Stavik, Benedicte; Espada, Sandra; Holm, Sverre; Bjerkeli, Vigdis; Sandset, Per Morten & Dahl, Tuva Børresdatter [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). TFPI in human atherosclerotic plaques. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. ISSN 2475-0379. 1(s1).
 • Cui, Xueyan; Skretting, Grethe; Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Dahm, Anders Erik A & Kanse, Sandip [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). A novel hypoxia response element regulates oxygen-related repression of tissue factor pathway inhibitor in breast cancer. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. ISSN 2475-0379. 1, s. 395–395.
 • Andresen, Marianne Seierstad; Iversen, Nina; Tinholt, Mari; Myklebust, Christiane Filion; Stavik, Benedicte & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Analysis of estrogen mediated expression of TFPI-2 by miRNAs in MCF-7 cells. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. ISSN 2475-0379. 1, s. 408–409.
 • Martin, K.; Beyer-Westendorf, J.; Davidson, B.L.; Huisman, M.V.; Sandset, Per Morten & Moll, S. (2016). Use of the direct oral anticoagulants in obese patients: guidance from the SSC of the ISTH. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 14(6), s. 1308–1313. doi: 10.1111/jth.13323.
 • Tiscia, Giovanni Luca; Andersen, Elisabeth; Myklebust, Christiane Filion; Grandone, E.; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2016). Functional characterization of annexin A5 gene promoter allelic variants. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 144, s. 93–99. doi: 10.1016/j.thromres.2016.06.009.
 • Utne, Kristin Kornelia; Ghanima, Waleed Khalid; Foyn, Siv Lindholm; Kahn, Susan; Sandset, Per Morten & Skuterud Wik, Hilde (2016). Development and validation of a tool for patient reporting of symptoms and signs of the post-thrombotic syndrome. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 115(2), s. 233–463. doi: 10.1160/TH15-04-0318.
 • Stavik, Benedicte; Espada Serrano, Sandra; Cui, Xue-Yan; Iversen, Nina; Holm, Sverre & Mowinckel, Marie-Christine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). EPAS1/HIF-2 alpha-mediated downregulation of tissue factor pathway inhibitor leads to a pro-thrombotic potential in endothelial cells. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease. ISSN 0925-4439. 1862(4), s. 670–678. doi: 10.1016/j.bbadis.2016.01.017.
 • Berntsen, Christopher Friis; Kristiansen, Annette; Akl, Elie A; Sandset, Per Morten; Jacobsen, Eva-Marie & Guyatt, Gordon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Compression Stockings for Preventing the Postthrombotic Syndrome in Patients with Deep Vein Thrombosis. American Journal of Medicine. ISSN 0002-9343. 129(4), s. 447.e1–447.e20. doi: 10.1016/j.amjmed.2015.11.031.
 • Ali, Huda Omar; Arroyo, Ana Belen V.; Gónzález-Conejero, Rocío; Stavik, Benedicte; Iversen, Nina & Sandset, Per Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). The role of microRNA-27a/b and microRNA-494 in estrogen-mediated downregulation of tissue factor pathway inhibitor α. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 14(6), s. 1226–1237. doi: 10.1111/jth.13321.
 • Johnson, Karen C; Aragaki, Aaron; Jackson, Rebecca; Reiner, Alex P; Sandset, Per Morten & Rosing, Jan [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2016). Tissue factor pathway inhibitor, activated protein C resistance, and risk of coronary heart disease due to combined estrogen plus progestin therapy. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. ISSN 1079-5642. 36(2), s. 418–424. doi: 10.1161/ATVBAHA.115.306905.
 • Ali, Huda Omar; Stavik, Benedicte; Myklebust, Christiane Filion; Andersen, Elisabeth; Dahm, Anders Erik A & Iversen, Nina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Oestrogens downregulate tissue factor pathway inhibitor through oestrogen response elements in the 5′-flanking region. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(3). doi: 10.1371/journal.pone.0152114.
 • Tinholt, Mari; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2016). Polymorphisms of the coagulation system and risk of cancer. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 140, s. S49–S54. doi: 10.1016/S0049-3848%2816%2930098-6.
 • HAIG, YLVA; Enden, Tone Rønnaug; Grøtta, Ole Jørgen; Kløw, Nils-Einar; Slagsvold, Carl Erik & Ghanima, Waleed Khalid [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2016). Post-thrombotic syndrome after catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis (CaVenT): 5-year follow-up results of an open-label, randomised controlled trial. The Lancet Haematology. ISSN 2352-3026. 3(2), s. e64–e71. doi: 10.1016/S2352-3026%2815%2900248-3.
 • Cui, Xue-Yan; Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Dahm, Anders Erik A; Kanse, Sandip & Jin, Yang [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Effect of hypoxia on tissue factor pathway inhibitor expression in breast cancer. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 14(2), s. 387–396. doi: 10.1111/jth.13206.
 • Tinholt, Mari; Sandset, Per Morten; Mowinckel, Marie-Christine; Garred, Øystein; Sahlberg, Kristine Kleivi & Kristensen, Vessela N. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Determinants of acquired activated protein C resistance and D-dimer in breast cancer. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 145, s. 78–83. doi: 10.1016/j.thromres.2016.08.003.
 • Garabet, Lamya Samir Noori; Gilboe, Inge-Margrethe; Mowinckel, Marie-Christine; Jacobsen, Anne Flem; Mollnes, Tom Eirik & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Antiphospholipid antibodies are associated with low levels of complement C3 and C4 in patients with systemic Lupus Erythematosus. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 84(2), s. 95–99. doi: 10.1111/sji.12445.
 • Bates, Shannon M.; Alonso-Coello, Pablo; Tikkinen, Kari A.O.; Ebrahim, Shanil; Lopes, Luciane Cruz & McDonald, Sarah D. [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2016). Women's values and preferences and health state valuations for thromboprophylaxis during pregnancy: A cross-sectional interview study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 140, s. 22–29. doi: 10.1016/j.thromres.2015.12.015.
 • Skuterud Wik, Hilde; Jacobsen, Anne Flem; Mowinckel, Marie-Christine & Sandset, Per Morten (2016). The role of inflammation in post-thrombotic syndrome after pregnancy-related deep vein thrombosis: A population-based, cross-sectional study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 138, s. 16–21. doi: 10.1016/j.thromres.2015.12.014.
 • Utne, Kristin Kornelia; Tavoly, Mazdak; Skuterud Wik, Hilde; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Holst, René & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Health-related quality of life after deep vein thrombosis. SpringerPlus. ISSN 2193-1801. 5(1). doi: 10.1186/s40064-016-2949-z.
 • Tavoly, Mazdak; Utne, Kristin Kornelia; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Skuterud Wik, Hilde; Klok, Frederikus A & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Health-related quality of life after pulmonary embolism: a cross-sectional study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 6(11). doi: 10.1136/bmjopen-2016-013086.
 • Sandset, Else Charlotte; Jusufovic, Mirza; Sandset, Per Morten; Bath, Philip M.W. & Berge, Eivind (2015). Effects of blood pressure-lowering treatment in different subtypes of acute ischemic stroke. Stroke. ISSN 0039-2499. 46(3), s. 877–879. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.008512.
 • Eckman, Mark H.; Alonso-Coello, Pablo; Guyatt, Gordon H.; Ebrahim, Shanil; Tikkinen, Kari A.O. & Lopes, Luciane Cruz [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). Women's values and preferences for thromboprophylaxis during pregnancy: A comparison of direct-choice and decision analysis using patient specific utilities. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 136(2), s. 341–347. doi: 10.1016/j.thromres.2015.05.020.
 • Subramaniam, Saravanan; Thielmann, Ina; Morowski, Martina; Pragst, Ingo; Sandset, Per Morten & Nieswandt, Bernhard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Defective thrombus formation in mice lacking endogenous factor VII activating protease (FSAP). Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 113(4), s. 870–880. doi: 10.1160/TH14-06-0519.
 • Stiksrud, Birgitte; Nowak, Piotr; Nwosu, Felix Chinweije; Kvale, Dag; Thalme, Anders & Sönnerborg, Anders [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2015). Reduced levels of D-dimer and changes in gut microbiota composition after probiotic intervention in HIV-infected individuals on stable ART. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. ISSN 1525-4135. 70(4), s. 329–337. doi: 10.1097/QAI.0000000000000784.
 • Comerota, Anthony J.; Sandset, Per Morten; Konstantinides, Stavros; De Graaf, Rick; Wakefield, Thomas W. & Arnoldussen, Carsten W.K.P. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Theme 4: Invasive management of (recurrent) VTE and PTS. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 136, s. S19–S25. doi: 10.1016/j.thromres.2015.07.037.
 • Chollett, Maria Eugenia; Skarpen, Ellen; Iversen, Nina; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2015). The chemical chaperone sodium 4-phenylbutyrate improves the secretion of the protein CA267T mutant in CHO-K1 cells through the GRASP55 pathway. Cell & Bioscience. ISSN 2045-3701. doi: 10.1186/s13578-015-0048-4.
 • Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Louch, William Edward; Carlson, Cathrine Rein; Sletten, Marit & Ruf, Wolfram [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Syndecan-3 and TFPI colocalize on the surface of endothelial-, smooth muscle-, and cancer cells. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10(1). doi: 10.1371/journal.pone.0117404.
 • Beitland, Sigrid; Sandven, Irene; Kjærvik, Lill-Kristin Krohn; Sandset, Per Morten; Sunde, Kjetil & Eken, Torsten (2015). Thromboprophylaxis with low molecular weight heparin versus unfractionated heparin in intensive care patients: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 41(7), s. 1209–1219. doi: 10.1007/s00134-015-3840-z.
 • Tinholt, Mari; Vollan, Hans Kristian Moen; Sahlberg, Kristine Kleivi; Jernström, Sandra Johanna; Kaveh, Fatemeh & Lingjærde, Ole Christian [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tumor expression, plasma levels and genetic polymorphisms of the coagulation inhibitor TFPI are associated with clinicopathological parameters and survival in breast cancer, in contrast to the coagulation initiator TF. Breast Cancer Research. ISSN 1465-5411. 17(44), s. 1–15. doi: 10.1186/s13058-015-0548-5.
 • Iversen, Per Ole; Dahm, Anders Erik A; Skretting, Grethe; Mowinckel, Marie-Christine; Haslestad, Annicke Stranda & Østerud, Bjarne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Reduced peak, but no diurnal variation, in thrombin generation upon melatonin supplementation in tetraplegia. A randomised, placebo-controlled study. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 114(5), s. 964–968. doi: 10.1160/TH15-05-0396.
 • Pitkänen, Hanna; Jouppila, Annukka; Mowinckel, Marie-Christine; Lemponen, Marja; Patiwael, Sanne & Sandset, Per Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Enhanced thrombin generation and reduced intact protein S in processed solvent detergent plasma. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 135(1), s. 167–174. doi: 10.1016/j.thromres.2014.10.020.
 • Kostovski, Emil; Dahm, Anders Erik A; Mowinckel, Marie-Christine; Stranda, Annicke; Skretting, Grethe & Østerud, Bjarne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Circadian rhythms of hemostatic factors in tetraplegia: a double-blind, randomized, placebo-controlled cross-over study of melatonin. Spinal Cord. ISSN 1362-4393. 53, s. 285–290. doi: 10.1038/sc.2014.243.
 • Craigie, Samantha; Tsui, Johnson F.; Agarwal, Arnav; Sandset, Per Morten; Guyatt, Gordon H. & Tikkinen, Kari A. O. (2015). Adherence to mechanical thromboprophylaxis after surgery: A systematic review and meta-analysis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 136(4), s. 723–726. doi: 10.1016/j.thromres.2015.06.023.
 • Andresen, Marianne Seierstad; Ali, Huda Omar; Iversen, Nina; Stavik, Benedicte; Myklebust, Christiane Filion & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Estrogens upregulate TFPI-2 expression in MCF-7 cells probably through demethylation. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 13, s. 306–306.
 • Ali, Huda Omar; Stavik, Benedicte; Myklebust, Christiane Filion; Andersen, Elisabeth; Iversen, Nina & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Oestrogens regulate TFPI expression through oestrogen response elements in TFPI 5’-flanking region. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 13, s. 307–307.
 • Ali, Huda Omar; Arroyo, Ana Belen V.; Conejero, RG; Stavik, Benedicte; Iversen, Nina & Sandset, Per Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Novel regulation of TFPI expression by oestrogens in breast cancer cells thorugh miroRNAs. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 13, s. 263–264.
 • Cui, Xueyan; Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Dahm, Anders Erik A; Kanse, Sandip & Seidl, Sebastian [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effect of hypoxia on tissue factor pathway inhibitor expression in breast cancer cell lines and tissues. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 13, s. 303–303.
 • Tinholt, Mari; Viken, Marte K; Dahm, Anders Erik A; Vollan, Hans Kristian Moen; Sahlberg, Kristine Kleivi & Garred, Øystein [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2014). Increased coagulation activity and genetic polymorphisms in the F5, F10 and EPCR genes are associated with breast cancer: a case-control study. BMC Cancer. ISSN 1471-2407. 14. doi: 10.1186/1471-2407-14-845.
 • Ali, Huda Omar; Stavik, Benedicte; Dørum, Elisabeth; Iversen, Nina; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2014). Oestrogen induced downregulation of TFPI expression is mediated by ERα. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 134(1), s. 138–143. doi: 10.1016/j.thromres.2014.04.004.
 • Kristiansen, Annette; Brandt, Linn; Agoritsas, Thomas; Akl, Elie A.; Berge, Eivind & Bondi, Johan Fridtjof [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2014). Adaptation of trustworthy guidelines developed using the GRADE methodology: a novel five-step process. Chest. ISSN 0012-3692. 146(3), s. 727–734. doi: 10.1378/chest.13-2828.
 • Tikkinen, Kari A. O.; Agarwal, Arnav; Craigie, Samantha; Cartwright, Rufus; Gould, Michael K. & Haukka, Jari [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Systematic reviews of observational studies of risk of thrombosis and bleeding in urological surgery (ROTBUS): Introduction and methodology. Systematic Reviews. ISSN 2046-4053. 3(1). doi: 10.1186/2046-4053-3-150.
 • HAIG, YLVA; Enden, Tone Rønnaug; Slagsvold, Carl Erik; Sandvik, Leiv; Sandset, Per Morten & Klow, Nils-Einar (2014). Residual rates of reflux and obstruction and their correlation to post-thrombotic syndrome in a randomized study on catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders (JVS-VL). ISSN 2213-333X. 2(2), s. 123–130. doi: 10.1016/j.jvsv.2013.10.054.
 • Vartdal, Trond; Fetveit, Arne; Kristiansen, Annette; Brandt, Linn; Halvorsen, Sigrun & Berge, Eivind [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Antitrombotisk behandling og profylakse: - ny generasjon retningslinjer for allmennleger. Utposten. ISSN 0800-5680. 3, s. 41–43.
 • Stavik, Benedicte; Halvorsen, Bente; Iversen, Nina; Dahl, Tuva Børresdatter; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2014). Hypoxic conditions regulate the expression and activity of coagulation factors important in atherothrombosis. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. ISSN 1079-5642. 34.
 • Cui, Xueyan; Skretting, Grethe; Dahm, Anders Erik A; Stavik, Benedicte; Iversen, Nina & Sandset, Per Morten (2014). Hypoxia contributes to procoagulant activity of breast cancer cells. Haematologica. ISSN 0390-6078. 99, s. 475–475.
 • Ali, Huda Omar; Stavik, Benedicte; Andersen, Elisabeth; Myklebust, Christiane Filion; Iversen, Nina & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Oestrogens downregulate TFPI expression through direct interaction and inhibition of its promoter activity. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 133.
 • Tavoly, Mazdak; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Skuterud Wik, Hilde; Roaldsnes, Christina; Sandset, Per Morten & Ghanima, Waleed Khalid (2014). Quality of life after pulmonary embolism: first cross-cultural evaluation of the pulmonary embolism quality-of-life (PEmb-QoL) questionnaire in a Norwegian cohort. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 24(2), s. 417–425. doi: 10.1007/s11136-014-0779-4.
 • Sandset, Per Morten (2013). Mechanisms of hormonal therapy related thrombosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 131, s. S4–S7. doi: 10.1016/s0049-3848%2813%2970009-4.
 • Enden, Tone Rønnaug; Klow, Nils-Einar & Sandset, Per Morten (2013). Symptom burden and job absenteeism after treatment with additional catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis. Patient Related Outcome Measures. ISSN 1179-271X. 4, s. 55–59. doi: 10.2147/PROM.S47233.
 • Ghanima, Waleed Khalid; Atar, Dan & Sandset, Per Morten (2013). Nye perorale antikoagulasjonsmidler – en oversikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(18), s. 1940–1945. doi: 10.4045/tidsskr.12.1111.
 • Aamodt, Anne Hege ; Sandset, Per Morten; Atar, Dan; Tveit, Arnljot & Russell, David (2013). Atrieflimmer og hjerneslag. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(14), s. 1453–1457. doi: 10.4045/tidsskr.12.0850.
 • Skuterud Wik, Hilde; Jacobsen, Anne Flem; Fagerland, Morten; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2013). Long-term mortality and incidence of cancer after pregnancy-related venous thrombosis: Results of a population-based cohort study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 131(6), s. 497–501. doi: 10.1016/j.thromres.2013.04.035.
 • Enden, Tone Rønnaug; Skuterud Wik, Hilde; Kvam, Ann Kristin; Klow, Nils-Einar & Sandset, Per Morten (2013). Health-related quality of life after catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis: secondary outcomes of the randomised, non-blinded, parallel-group CaVenT study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3(8). doi: 10.1136/bmjopen-2013-002984.
 • Narverud, Ingunn; Iversen, Per Ole; Aukrust, Pål; Halvorsen, Bente ; Ueland, Thor & Johansen, Siril Garmannvik [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Maternal familial hypercholesterolaemia (FH) confers altered haemostatic profile in offspring with and without FH. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 131(2), s. 178–182. doi: 10.1016/j.thromres.2012.11.008.
 • HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Turowski, Gitta Erika; Skjeldestad, Finn Egil; Jacobsen, Anne Flem; Sandset, Per Morten & Roald, Borghild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Classification of stillbirths and risk factors by cause of death a case-control study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 92(3), s. 325–333. doi: 10.1111/aogs.12044.
 • HAIG, YLVA; Enden, Tone Rønnaug; Slagsvold, Carl Erik; Sandvik, Leiv; Sandset, Per Morten & Klow, Nils-Einar (2013). Determinants of Early and Long-term Efficacy of Catheter-directed Thrombolysis in Proximal Deep Vein Thrombosis. Journal of Vascular and Interventional Radiology. ISSN 1051-0443. 24(1), s. 17–24. doi: 10.1016/j.jvir.2012.09.023.
 • Raps, M; Helmerhorst, FM; Fleischer, K; Dahm, Anders Erik A; Rosendaal, FR & Rosing, J [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). The effect of different hormonal contraceptives on plasma levels of free protein S and free TFPI. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 109(4), s. 606–613. doi: 10.1160/TH12-10-0771.
 • Gravensteen, Ida Kathrine; HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Jacobsen, Eva-Marie; Rådestad, Ingela; Sandset, Per Morten & Ekeberg, Øivind (2013). Women's experiences in relation to stillbirth and risk factors for long-term post-traumatic stress symptoms: a retrospective study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3(10). doi: 10.1136/bmjopen-2013-003323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cui, Xue-Yan; Skretting, Grethe; Jing, Ying; Sun, Hui; Sandset, Per Morten & Sun, Ling (2013). Hypoxia influences stem cell-like properties in multidrug resistant K562 leukemic cells. Blood Cells, Molecules & Diseases. ISSN 1079-9796. 51(3), s. 177–184. doi: 10.1016/j.bcmd.2013.05.003.
 • Stavik, Benedicte; Tinholt, Mari; Sletten, Marit; Skretting, Grethe; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2013). TFPI alpha and TFPI beta are expressed at the surface of breast cancer cells and inhibit TF-FVIIa activity. Journal of Hematology & Oncology. ISSN 1756-8722. 6. doi: 10.1186/1756-8722-6-5.
 • Enden, Tone Rønnaug; Resch, S.; White, Christopher; Skuterud Wik, Hilde; Klow, Nils-Einar & Sandset, Per Morten (2013). Cost-effectiveness of additional catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 11(6), s. 1032–1042. doi: 10.1111/jth.12184.
 • Whiteley, William N.; Adams, Harold P.; Bath, Philip M.W.; Berge, Eivind; Sandset, Per Morten & Dennis, Martin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Targeted use of heparin, heparinoids, or low-molecular-weight heparin to improve outcome after acute ischaemic stroke: an individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Neurology. ISSN 1474-4422. 12(6), s. 539–545. doi: 10.1016/S1474-4422%2813%2970079-6.
 • Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Wiiger, Merete Thune; Louch, William Edward; Sletten, Marit & Skretting, Grethe [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). TFPIa and TFPIb inhibit tumor growth and associate with invasive tumor phenotypes. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 11, s. 432–432.
 • Cui, Xueyan; Stavik, Benedicte; Myklebust, Christiane Filion; Andresen, Marianne Seierstad; Andersen, Elisabeth & Iversen, Nina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Sodium butyrate induces TFPI-mediated apoptosis through AKT/mTOR pathway. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 11, s. 478–478.
 • Ali, Huda Omar; Stavik, Benedicte; Andersen, Elisabeth; Iversen, Nina; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2013). Estrogens downregulate TFPI expression in breast cancer cells. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 11, s. 723–723.
 • Skretting, Grethe; Myklebust, Christiane Filion; Andersen, Elisabeth; Stavik, Benedicte; Iversen, Nina & Sandset, Per Morten (2013). Increased expression of TFPI by NaBut is due to involvement of F changes in the acetylation pattern of the TFPI promoter. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 11, s. 432–433.
 • HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Skjeldestad, Finn Egil; Jacobsen, Anne Flem; Sandset, Per Morten & Jacobsen, Eva-Marie (2012). The association of antiphospholipid antibodies with intrauterine fetal death: A case-control study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 130(1), s. 32–37. doi: 10.1016/j.thromres.2011.11.029.
 • Enden, Tone Rønnaug; HAIG, YLVA; Klow, Nils-Einar; Slagsvold, Carl Erik; Sandvik, Leiv & Ghanima, Waleed Khalid [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. The Lancet. ISSN 0140-6736. 379(9810), s. 31–38. doi: 10.1016/S0140-6736%2811%2961753-4.
 • Alatri, Adriano; Armstrong, Anna-Elina; Greinacher, Andreas; Koster, Andreas; Kozek-Langenecker, Sibylle A. & Lancé, Marcus D. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Results of a consensus meeting on the use of argatroban in patients with heparin-induced thrombocytopenia requiring antithrombotic therapy - A European Perspective. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 129(4), s. 426–433. doi: 10.1016/j.thromres.2011.11.041.
 • Dahm, Anders Erik A; Eilertsen, Anette Løken; Goeman, Jelle; Olstad, Ole Kristoffer; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). A microarray study on the effect of four hormone therapy regimens on gene transcription in whole blood from healthy postmenopausal women. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 130(1), s. 45–51. doi: 10.1016/j.thromres.2011.12.009.
 • Skuterud Wik, Hilde; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2012). Long-term impact of pregnancy-related venous thrombosis on quality-of-life, general health and functioning: results of a cross-sectional, case–control study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 2. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002048.
 • Rossouw, Jacques E; Johnson, Karen C; Pettinger, Mary; Cushman, Mary; Sandset, Per Morten & Kuller, Lewis [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2012). Tissue Factor Pathway Inhibitor, Activated Protein C Resistance, and Risk of Ischemic Stroke due to Postmenopausal Hormone Therapy. Stroke. ISSN 0039-2499. 43(4), s. 952–957. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.643072.
 • Bergrem, Astrid; Dahm, Anders Erik A; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2012). Differential haemostatic risk factors for pregnancy-related deep-vein thrombosis and pulmonary embolism A population-based case-control study. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 108(6), s. 1165–1171. doi: 10.1160/TH12-05-0350.
 • Skuterud Wik, Hilde; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2012). Prevalence and predictors for post-thrombotic syndrome 3 to 16 years after pregnancy-related venous thrombosis: a population-based, cross-sectional, case-control study. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 10(5), s. 840–847. doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04690.x.
 • Dahm, Anders Erik A; Bezemer, Irene D; Bergrem, Astrid; Jacobsen, Anne Flem; Jacobsen, Eva-Marie & Skretting, Grethe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Candidate gene polymorphisms and the risk for pregnancy-related venous thrombosis. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 157(6), s. 753–761. doi: 10.1111/j.1365-2141.2012.09121.x.
 • Jacobsen, Anne Flem & Sandset, Per Morten (2012). Venous thromboembolism associated with pregnancy and hormonal therapy. Baillière's Best Practice & Research: Clinical Haematology. ISSN 1521-6926. 25(3), s. 319–332. doi: 10.1016/j.beha.2012.07.006.
 • Gravensteen, Ida Kathrine; HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Jacobsen, Eva-Marie; Sandset, Per Morten & Ekeberg, Øivind (2012). Long-term impact of intrauterine fetal death on quality of life and depression: a case-control study. BMC Pregnancy and Childbirth. ISSN 1471-2393. 12(43). doi: 10.1186/1471-2393-12-43.
 • Sandset, Per Morten (2012). CXCL4-platelet factor 4, heparin-induced thrombocytopenia and cancer. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 129, s. S97–S100. doi: 10.1016/S0049-3848%2812%2970026-9.
 • Skretting, Grethe; Iversen, Nina; Myklebust, Christiane Filion; Dahm, Anders Erik A & Sandset, Per Morten (2012). Overexpression of tissue factor pathway inhibitor in CHO-K1 cells results in increased activation of NF-kappa B and apoptosis mediated by a caspase-3 independent pathway. Molecular Biology Reports. ISSN 0301-4851. 39(12), s. 10089–10096. doi: 10.1007/s11033-012-1882-7.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Olstad, Ole Kristoffer; Sletten, Marit; Vigeland, Magnus Dehli & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). TFPI Alpha and Beta Regulate mRNAs and microRNAs Involved in Cancer Biology and in the Immune System in Breast Cancer Cells. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 7(10). doi: 10.1371/journal.pone.0047184.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Åsheim, Hans-Christian; Tinholt, Mari; Zernichow, Lillian & Sletten, Marit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Downregulation of TFPI in breast cancer cells induces tyrosine phosphorylation signaling and increases metastatic growth by stimulating cell motility. BMC Cancer. ISSN 1471-2407. 11. doi: 10.1186/1471-2407-11-357.
 • Kristiansen, Marianne; Narum, Sigrid; Lygren, Idar; Seljeflot, Ingebjørg; Sandset, Per Morten & Siebke, Anne-Marie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Reduced Platelet Function and Role of Drugs in Acute Gastrointestinal Bleeding. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 108(3), s. 194–201. doi: 10.1111/j.1742-7843.2010.00643.x.
 • Pettersen, Frank Olav; Torheim, Eirik A.; Dahm, Anders Erik A; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Lind, Andreas & Holm, Malin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). An exploratory trial of cyclooxygenase type 2 inhibitor in HIV-1 infection: Downregulated immune activation and improved T Cell-dependent vaccine responses. Journal of Virology. ISSN 0022-538X. 85(13), s. 6557–6566. doi: 10.1128/JVI.00073-11.
 • Krarup, Lars-Henrik; Sandset, Else Charlotte; Sandset, Per Morten & Berg, Eivind (2011). D-dimer levels and stroke progression in patients with acute ischemic stroke and atrial fibrillation. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN 0001-6314. 124(1), s. 40–44. doi: 10.1111/j.1600-0404.2010.01409.x.
 • Tjeldhorn, Lena; Iversen, Nina; Sandvig, Kirsten; Bergan, Jonas; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2011). Protein C Mutation (A267T) Results in ER Retention and Unfolded Protein Response Activation. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 6(8). doi: 10.1371/journal.pone.0024009.
 • HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Skjeldestad, Finn Egil; Jacobsen, Anne Flem; Sandset, Per Morten & Jacobsen, Eva-Marie (2011). The association of inherited thrombophilia and intrauterine fetal death: a case-control study. Blood Coagulation and Fibrinolysis. ISSN 0957-5235. 22(8), s. 651–656. doi: 10.1097/MBC.0b013e32834a614c.
 • Skuterud Wik, Hilde; Enden, Tone Rønnaug; Jacobsen, Anne Flem & Sandset, Per Morten (2011). Long-term quality of life after pregnancy-related deep vein thrombosis and the influence of socioeconomic factors and comorbidity. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 9(10), s. 1931–1936. doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04468.x.
 • Lassila, R; Antovic, Jovan P; Armstrong, Elina; Baghaei, Fariba; Dalsgaard-Nielsen, Jørn & Hilllarp, Andreas [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2011). Practical viewpoints on the diagnosis and management of heparin induced thrombocytopenia. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. ISSN 0094-6176. 37(3), s. 328–335. doi: 10.1055/s-0031-1274516.
 • Bergrem, Astrid; Dahm, Anders Erik A; Jacobsen, Anne Flem; Mowinckel, Marie-Christine; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2011). Resistance to activated protein C is a risk factor for pregnancy-related venous thrombosis in the absence of the F5 rs6025 (factor V Leiden) polymorphism. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 154(2), s. 241–247. doi: 10.1111/j.1365-2141.2011.08712.x.
 • HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Skjeldestad, Finn Egil; Jacobsen, Anne Flem; Sandset, Per Morten & Jacobsen, Eva-Marie (2011). Incidence and risk factors of fetal death in Norway: a case-control study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 90(4), s. 390–397. doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01079.x.
 • Kostovski, Emil; Dahm, Anders Erik A; Iversen, Nina; Hjeltnes, Nils; Østerud, Bjarne & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Melatonin stimulates release of tissue factor pathway inhibitor from the vascular endothelium. Blood Coagulation and Fibrinolysis. ISSN 0957-5235. 22(4), s. 254–259. doi: 10.1097/MBC.0b013e3283442ce2.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Sletten, Marit; Olstad, Ole Kristoffer; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2011). Stable overexpression of TFPI in breast cancer cells changes the expression of mRNAs and microRNAs involved in immune response and cancer development. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 9, s. 724–724.
 • Sandset, Per Morten (2010). Utredning av arvelig trombofili anno 2010. Indremedisineren. ISSN 1891-1617. 2, s. 12–14.
 • Sandset, Per Morten (2010). Turnuslegeboka 2010. I Aabakken, Lars & Bendz, Bjørn (Red.), Turnuslegeboka 2010. Legeforlaget. ISSN 978-82-92934-05-0. s. 193–208.
 • Iversen, Per Ole & Sandset, Per Morten (2010). L4 Legemidler ved blodsykdommer. I Fjeldstad, Trygve (Red.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010. Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok. ISSN 9788290732108. s. 903–942.
 • Iversen, Per Ole & Sandset, Per Morten (2010). T4 Blodsykdommer. I Fjeldstad, Trygve (Red.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010. Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok. ISSN 9788290732108. s. 167–194.
 • Jacobsen, Anne Flem; Dahm, Anders Erik A; Bergrem, Astrid; Jacobsen, Eva-Marie & Sandset, Per Morten (2010). Risk of venous thrombosis in pregnancy among carriers of the factor V Leiden and the prothrombin gene G20210A polymorphisms. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 8(11), s. 2443–2449. doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.04038.x.
 • Tjeldhorn, Lena; Sandset, Per Morten; Haugbro, Kaia Kristine & Skretting, Grethe (2010). Hereditary protein C deficiency caused by the Ala267Thr mutation in the protein C gene is associated with symptomatic and asymptomatic venous thrombosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 125(3), s. 230–234. doi: 10.1016/j.thromres.2009.05.013.
 • Tjeldhorn, Lena; Iversen, Nina; Sandvig, Kirsten; Bergan, Jonas; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2010). Functional characterization of the protein C A267T mutation: evidence for impaired secretion due to defective intracellular transport. BMC Cell Biology. ISSN 1471-2121. 11. doi: 10.1186/1471-2121-11-67.
 • Sandset, Per Morten (2010). Immunobiology of Heparin-Induced Thrombocytopenia. Current Topics in Microbiology and Immunology. ISSN 0070-217X. 341, s. 193–202. doi: 10.1007/82_2010_17.
 • Bergrem, Astrid; Jacobsen, Eva-Marie; Skjeldestad, Finn Egil; Jacobsen, Anne Flem; Skogstad, Marie Jeanette & Sandset, Per Morten (2010). The association of antiphospholipid antibodies with pregnancy-related first time venous thrombosis - a population-based case-control study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 125(5), s. E222–E227. doi: 10.1016/j.thromres.2009.12.006.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Sletten, Marit; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2010). Overexpression of both TFPIα and TFPIß induces apoptosis and expression of genes involved in the death receptor pathway in breast cancer cells. Molecular Carcinogenesis. ISSN 0899-1987. 49, s. 951–963. doi: 10.1002/mc.20679.
 • Skretting, Grethe; Stavik, Benedicte; Landvik, Nina Elisabeth; Myklebust, Christiane Filion; Iversen, Nina & Zienolddiny , Shanbeh [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Functional characterization of polymorphisms in the human TFPI gene. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 397(1), s. 106–111. doi: 10.1016/j.bbrc.2010.05.078.
 • Opstad, Trine Baur; Eilertsen, Anette Løken; Høibraaten, Else; Skretting, Grethe & Sandset, Per Morten (2010). Tissue factor pathway inhibitor polymorphisms in women with and without a history of venous thrombosis and the effects of postmenopausal hormone therapy. Blood Coagulation and Fibrinolysis. ISSN 0957-5235. 21(6), s. 516–521. doi: 10.1097/MBC.0b013e32833a06cd.
 • Kristiansen, Marianne; Narum, Sigrid; Lygren, Idar; Seljeflot, Ingebjørg; Johansen, Per Wiik & Sandset, Per Morten [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Reduced platelet function and role of drugs in acute gastrointestinal bleeding. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. doi: 10.1111/j.1742-7843.2010.00643.x.
 • Enden, Tone Rønnaug; Storås, Tryggve; Negård, Anne; HAIG, YLVA; Sandvik, Leiv & Gjesdal, Kjell-Inge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Visualization of Deep Veins and Detection of Deep Vein Thrombosis (DVT) With Balanced Turbo Field Echo (b-TFE) and Contrast-Enhanced T1 Fast Field Echo (CE-FFE) Using a Blood Pool Agent (BPA). Journal of Magnetic Resonance Imaging. ISSN 1053-1807. 31(2), s. 416–424. doi: 10.1002/jmri.22046.
 • Schulman, S; Kearon, C; Kakkar, A; Mismetti, P; Schellong, S & Eriksson, H [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. New England Journal of Medicine. ISSN 0028-4793. 361(24).
 • Skretting, Grethe; Stavik, Benedicte; Myklebust, Christiane Filion; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2009). Functional studies of the 5¢UTR and intron 7 SNPs of the TFPI gene. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 7.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Sletten, Marit; Frengen, Eirik; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2009). Knockdown of TFPI expression in Sum102 breast cancer cells leads to pro-angiogenic phenotypes. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 7.
 • Abildgaard, Ulrich; Sandset, Per Morten; Hammerstrøm, Jens; Gjestvang, Finn Tore & Tveit, Arnljot (2009). Management of pregnant women with mechanical heart valve prosthesis: Thromboprophylaxis with Low molecular weight heparin. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 124(3), s. 262–267. doi: 10.1016/j.thromres.2008.12.005.
 • Enden, Tone Rønnaug; Kløw, Nils-Einar; Sandvik, Leiv; Slagsvold, Carl Erik; Ghanima, Waleed & Hafsahl, Geir [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2009). Catheter-directed thrombolysis versus anticoagulant therapy alone in deep vein thrombosis: Results of an open randomized, controlled trial reporting on short term patency. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 7(8), s. 1268–1275. doi: 10.1111/j.1538-7836.2009.03464.x.
 • Skretting, Grethe; Lien, Trude; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2009). Expression of the V264M TFPI mutant in endothelial cell cultures may involve mRNA stability. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 123(6), s. 851–855. doi: 10.1016/j.thromres.2008.09.003.
 • Negaard, Helene Francisca Stigter; Iversen, Nina; Bowitz-Lothe, IM; Sandset, Per Morten; Steinsvik, Brit & Østenstad, Bjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Increased bone marrow microvascular density in haematological malignancies is associated with differential regulation of angiogenic factors. Leukemia. ISSN 0887-6924. 23(1), s. 162–169. doi: 10.1038/leu.2008.255.
 • Negaard, Helene Francisca Stigter; Svennevig, Katja Christiane; Kolset, Svein Olav; Iversen, Nina; Bowitz-Lothe, IM & Østenstad, Bjørn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Alterations in regulators of the extracellular matrix in non-Hodgkin lymphomas. Leukemia and Lymphoma. ISSN 1042-8194. 50(6), s. 998–1004. doi: 10.1080/10428190902889270.
 • Sandset, Per Morten; Høibraaten, Else; Eilertsen, Anette Løken & Dahm, Anders Erik A (2009). Mechanisms of thrombosis related to hormone therapy. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 123, s. S70–S73. doi: 10.1016/S0049-3848%2809%2970015-5.
 • Eilertsen, Anette Løken; Karssemeijer, Nico; Skaane, Per; Qvigstad, Erik & Sandset, Per Morten (2008). Differential Impact of Conventional and Low Dose Oral Hormone Therapy, Tibolone and Raloxifene on Mammographic Breast Density, Assessed by an Automated Quantitative Method. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 0306-5456. 115(6), s. 773–779. doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.01690.x..
 • van Vliet, Huib AAM; Bertina, Rogier M; Dahm, Anders Erik A; Rosendaal, Frits; Rosing, Jan & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Different effects of oral contraceptives containing different progestogens on protein S and Tissue Factor Pathway Inhibitor. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 6(2), s. 346–351. doi: 10.1111/j.1538-7836.2007.02863.x.
 • Hofstad, Bjørn; Nesbakken, Arild; Eritsland, Jan; Brørs, Odd & Sandset, Per Morten (2008). Should platelet inhibitors be discontinued before gastrointestinal endoscopy?]. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(21), s. 1440–2442.
 • Jacobsen, Anne Flem; Skjeldestad, Finn Egil & Sandset, Per Morten (2008). Ante- and postnatal risk factors of venous thrombosis: a hospital-based case-control study. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 6(6), s. 905–912. doi: 10.1111/j.1538-7836.2008.02961.x.
 • Jacobsen, Anne Flem; Skjeldestad, Finn Egil & Sandset, Per Morten (2008). Incidence and Risk Patterns of Venous Thromboembolism In Pregnancy and Puerperium – A Register-Based Case-Control Study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 198(2), s. 233.e1–233.e7. doi: 10.1016/j.ajog.2007.08.041.
 • Negaard, Helene Francisca Stigter; Iversen, Per Ole; Østenstad, Bjørn; Iversen, Nina; Holme, Pål Andre & Sandset, Per Morten (2008). Hypercoagulability in patients with haematological neoplasia: No apparent initiation by tissue factor. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 99, s. 1040–1048. doi: 10.1160/TH07-09-0541.
 • Eilertsen, Anette Løken; Sandvik, Leiv; Steinsvik, Brit & Sandset, Per Morten (2008). Differential Impact of Conventional Dose and Low Dose Postmenopausal Hormone Therapy, Tibolone and Raloxifene on C-Reactive Protein and other Inflammatory Markers. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 6, s. 928–934. doi: 10.1111/j.1538-7836.2008.02970.x.
 • Jacobsen, Anne Flem; Skjeldestad, Finn Egil & Sandset, Per Morten (2008). Ante-and postnatal risk factors of venous thrombosis – a hospital-based case-control study. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 6, s. 905–912. doi: 10.1111/j.1538-7836.2008.02961.x.
 • Negaard, Helene Francisca Stigter; Iversen, Per Ole; Østenstad, Bjørn; Mowinckel, Marie-Christine & Sandset, Per Morten (2008). Increased acquired activated protein C resistance in unselected patients with hematological malignancies. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 6, s. 1482–87. doi: 10.1111/j.1538-7836.2008.03060.x.
 • Liestøl, Sigurd; Sandset, Per Morten; Jacobsen, Eva Marie; Mowinckel, Marie-Christine & Wisløff, Finn Georg B (2007). Decreased anticoagulant response to tissue factor pathway inhibitor type 1 in plasmas from patients with lupus anticoagulants. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 136, s. 131–137.
 • Eilertsen, Anette Løken; Liestøl, Sigurd; Mowinckel, M.C.; Hemker, HC & Sandset, Per Morten (2007). Differential impact of conventional and low dose oral hormone therapy (HT), tibolone and raloxifene on functionality of the activated protein C system. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 97(6), s. 938–943.
 • Andresen, Marianne Seierstad; Eilertsen, Anette Løken; Abildgaard, Ulrich & Sandset, Per Morten (2007). Hormone therapy and raloxifene reduce the coagulation inhibitor potential. Blood Coagulation and Fibrinolysis. ISSN 0957-5235. 18, s. 455–460.
 • Liestøl, Sigurd; Sandset, Per Morten; Mowinckel, M.C. & Wisløff, Finn Georg B (2007). Activated protein C resistance determined with a thrombin generation-based test is associated with thrombotic events in patients with lupus anticoagulants. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 5(11), s. 2204–2211.
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Blodsykdommer. I Vilberg, Astri (Red.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007. Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok. ISSN 978-82-90732-09-2. s. 147–172.
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Legemidler og bruken av dem. I Nordeng, Hedvig M Egeland & Spigset, Olav (Red.), Legemidler og bruken av dem. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-32365-0. s. 197–204.
 • Sandset, Per Morten (2007). Hematologi. I Bendz, Bjørn & Aabakken, Lars (Red.), Turnuslegeboka. Legeforlaget. ISSN 978-82-99-35687-9. s. 154–166.
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Legemidler ved blodsykdommer. I Vilberg, Astri (Red.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007. Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok. ISSN 978-82-90732-09-2. s. 815–848.
 • Ghanima, Waleed Khalid & Sandset, Per Morten (2007). Validation of a new D-dimer microparticle enzyme immunoassay (AxSYM D-Dimer) in patients with suspected pulmonary embolism (PE). Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 120, s. 471–476. doi: 10.1016/j.thromres.2006.11.005.
 • Ghanima, Waleed; Nielssen, BE; Holmen, Lars Olaf; Witwit, A; Al-Ashtari, A & Sandset, Per Morten (2007). Multi-detector computerized tomography (MDCT) in the diagnosis of pulmonary embolism: Inter-observer agreement among radiologists with varied levels of experience. Acta Radiologica. ISSN 0284-1851. 48(2), s. 165–170. doi: 10.1080/02841850601100859.
 • Jensen, Torstein; Kierulf, Peter; Sandset, Per Morten; Klingenberg, Olav; Joø, Gun Brit & Godal, Hans Chr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Fibrinogen and fibrin induce synthesis of proinflammatory cytokines from peripheral blood mononuclear cells. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 97(5), s. 822–829. doi: 10.1160/TH07-01-0039.
 • Berge, Eivind; Foss, Kari Bente; Sandset, Else Charlotte; Haugbro, Kaia Kristine; Turkovic, Meliha & Sandset, Per Morten (2007). The Factor V Leiden, Prothrombin Gene 20210GA, Methylenetetrahydrofolate Reductase 677CT and Platelet Glycoprotein IIIa 1565TC Mutations in Patients With Acute Ischemic Stroke and Atrial Fibrillation. Stroke. ISSN 0039-2499. 38, s. 1069–1071. doi: 10.1161/01.STR.0000258076.04860.8e.
 • Eilertsen, Anette Løken; Sandvik, Leiv; Mowinckel, M.C.; Andersen, Trine Opstad; Qvigstad, Erik & Sandset, Per Morten (2007). Differential effects of conventional and low dose oral hormone therapy (HT), tibolone, and raloxifene on coagulation and fibrinolysis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 120, s. 371–379. doi: 10.1016/j.thromres.2006.10.013.
 • Ghanima, Waleed Khalid; Abdelnoor, Michael; Holmen, Lars Olaf; Nielssen, BE & Sandset, Per Morten (2007). The association between the proximal extension of the clot and the severity of pulmonary embolism (PE): a proposal for a new radiological score for PE. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. 261, s. 74–81. doi: 10.1111/j.1365-2796.2006.01733.x.
 • Tchaikovski, Svetlana N; van Vliet, Huib AAM; Thomassen, MCLGD; Bertina, Rogier M; Rosendaal, Frits & Sandset, Per Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Effect of oral contraceptives on thrombin generation measured via calibrated automated thrombography (CAT). Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 98, s. 1350–1356. doi: 10.1160/TH07-07-0439.
 • Enden, Tone; Sandvik, Leiv; Kløw, Nils-Einar; Hafsahl, Geir; Holme, Pål Andre & Holmen, Lars Olaf [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2007). Catheter-directed venous thrombolysis in acute iliofemoral vein thrombosis (CaVenT) study: Rationale and design of a multicenter, randomized, controlled, clinical trial (NCT00251771). American Heart Journal. ISSN 0002-8703. 154, s. 808–814. doi: 10.1016/j.ahj.2007.07.010.
 • Dahm, Anders Erik A; Iversen, Per Ole; Hjeltnes, Nils & Sandset, Per Morten (2006). Differences in circadian variations of tissue factor pathway inhibitor type 1 between able-bodied and spinal cord injured. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 118(2), s. 281–287.
 • Jensen, Torstein; Retterstøl, Lars; Sandset, Per Morten; Godal, Hans Chr & Skjønsberg, Ole Henning (2006). A daily glass of red wine induces a prolonged reduction in plasma viscosity: a randomized controlled trial. Blood Coagulation and Fibrinolysis. ISSN 0957-5235. 17(6), s. 471–476.
 • Amundsen, Ågot Lia; Khoury, Janette; Sandset, Per Morten; Seljeflot, Ingebjørg; Ose, Leiv & Tonstad, Serena [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Altered hemostatic balance and endothelial activation in pregnant women with familial hypercholesterolemia. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 120(1), s. 21–27. doi: 10.1016/j.thromres.2006.07.
 • Sandset, Per Morten (2006). Blodsykdommer. I Haug, Charlotte (Red.), En kunnskapsmosaikk. Den norske lægeforening. ISSN 82-8070-044-7. s. 21–24.
 • Sandset, Per Morten; Høibraaten, Else & Eilertsen, Anette Løken (2006). Hormone replacement therapy and coagulation. I Erkkola, R (Red.), The Menopause. Elsevier. ISSN 0444518304.
 • Dahm, Anders Erik A; Iversen, Nina; Birkenes, Bård; Ree, Anne Hansen & Sandset, Per Morten (2006). Estrogens, selective estrogen receptor modulators, and a selective estrogen receptor down-regulator inhibit endothelial production of tissue factor pathway inhibitor 1. BMC Cardiovascular Disorders. ISSN 1471-2261. 6. doi: 10.1186/1471-2261-6-40.
 • Negaard, Helene; Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten; Østenstad, Bjørn & Iversen, Per Ole (2005). Angiogenesis and hemostasis in hematological neoplasias. Current Drug Targets. ISSN 1389-4501. 6, s. 683–699.
 • Visser, MC; Hylckama Vlieg, Astrid; Tans, Guido; Rosing, Jan; Dahm, Anders Erik A & Sandset, Per Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Determinants of the APTT- and ETP-based APC sensitivity tests. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 3(7), s. 1488–1494.
 • Eilertsen, Anette Løken; Høibraaten, Else; Os, Ingrid; Andersen, Trine Opstad; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2005). The effects of oral and transdermal hormone replacement therapy on C-reactive protein levels and other inflammatory markers in women with high risk of thrombosis. Maturitas. ISSN 0378-5122. 52(2), s. 111–118.
 • Dahm, Anders Erik A; Andersen, Trine Opstad; Rosendaal, Frits & Sandset, Per Morten (2005). A novel anticoagulant activity assay of tissue factor pathway inhibitor 1 (TFPI). Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 3, s. 651–658.
 • Ghanima, Waleed; Almaas, Vibeke Marie; Aballi, S; Dörje, C; Nielssen, BE & Holmen, LO [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Management of suspected pulmonary embolism (PE) by D-dimer and multi-slice computed tomography in outpatients: an outcome study. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 3(9), s. 1926–1932.
 • Iversen, Per Ole; Dahm, Anders Erik A & Sandset, Per Morten (2005). Circadian variations within the hemostatic and fibrinolytic systems with emphasis on venous thromboembolism. I Columbus, Frank (Red.), Trends in Chronobiology Research. Nova Science Publishers, Inc.. ISSN 1-59454-482-4. s. 281–297.
 • Sandset, Per Morten (2004). Risk of venous thrombosis and smoking. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 124(15), s. 1937–1937.
 • Sandset, Per Morten & Abildgaard, Ulrich (2004). Tissue factor pathway inhibitor revisited. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 2(12), s. 2242–2243.
 • Andresen, Marianne S; Abildgaard, Ulrich; Liestøl, Sigurd; Sandset, Per Morten; Mowinckel, M.C. & Ødegaard, Ole Rasmus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). The ability of three global plasma assays to recognize thrombophilia. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 113(6), s. 411–7.
 • Brodin, Elin; Borvik, T; Børvik , T; Sandset, PM; Bønaa, Kaare & Nordøy, Arne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Coagulation activation in young survivors of myocardial infarction (MI) - a population-based case-control study. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 92(1), s. 178–84.
 • Jacobsen, Anne Flem; Drolsum, Anders; Kløw, Nils-Einar; Dahl, Gunn Fallås; Qvigstad, Erik & Sandset, Per Morten (2004). Deep vein thrombosis after elective cesarean section. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 113(5), s. 283–288.
 • Lindahl, TL; Egberg, N; Hillarp, A; Ødegaard, O. T.; Edlund, B & Svensson, J [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). INR calibration of Owren-type prothrombin time based on the relationship between PT% and INR utilizing normal plasma samples. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 91(6), s. 1223–1231.
 • Jensen, Torstein; Halvorsen, Sigrun; Godal, HC; Sandset, Per Morten & Skjønsberg, Ole Henning (2004). The viscosity of fibrinogen subfractions and of EDTA denatured fibrinogen do not differ from that of native fibrinogen. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 113, s. 51–56.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kakkos, Stavros K.; Gohel, Manjit; Baekgaard, Niels; Bauersachs, Rupert; Bellmunt-Montoya, Sergi & Black, Stephen A [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2020). Editor's Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. ISSN 1078-5884. 61(1), s. 9–82. doi: 10.1016/j.ejvs.2020.09.023.
 • Chollet, Maria Eugenia; Andersen, Elisabeth; Skarpen, Ellen; Mowinckel, Marie-Christine; Stavik, Benedicte & Sullivan, Gareth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). FVII: A human pluripotent stem cell derived hepatocyte model with potential therapeutic applications. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. ISSN 2475-0379. 3.
 • Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Sletten, Marit; Garred, Øystein; Tekpli, Xavier & Kristensen, Vessela N. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Coagulation factor V is associated with immune response and tumor lymphocyte recruitment in breast cancer.
 • Sandset, Per Morten & Dahm, Anders Erik Astrup (2019). Is venous thromboembolism a problem in patients with cancer in palliative care? The Lancet Haematology. ISSN 2352-3026. doi: 10.1016/S2352-3026%2818%2930218-7.
 • Cui, Xueyan; Tjønnfjord, Geir Erland; Kanse, Sandip; Iversen, Nina; Dahm, Anders Erik A & Myklebust, Christiane Filion [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Tissue factor pathway inhibitor enhances transendothelial migration of chronic lymphocytic leukemia cells trhough CXCL12/CXCR7 chemotaxis. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. ISSN 2475-0379. 3.
 • Andresen, Marianne Seierstad; Stavik, Benedicte; Sletten, Marit; Tinholt, Mari; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). MicroRNA-494 upregulates TFPI-2 expression in MCF-7 breast cancer cells.
 • Schultz, Nina Haagenrud; Holme, Pål Andre; Henriksson, Carola; Mowinckel, Marie-Christine; Sandset, Per Morten & Bratseth, Vibeke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The influence of rivaroxaban on markers of fibrinolysis and endothelial cell activation/injury in patients with venous thrombosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 177, s. 154–156. doi: 10.1016/j.thromres.2019.03.010.
 • Stavik, Benedicte; Tinholt, Mari; Skjelland, Mona; Espevik, Terje; Sandset, Per Morten & Halvorsen, Bente [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Coagulation factors in human atherosclerotic plaques – a potential link to inflammation?
 • Tikkinen, Kari A.O.; Cartwrigth, R; Gould, Michael K.; Naspro, Richard; Novara, Giacomo & Sandset, Per Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). EAU Guidelines on Thromboprophylaxis in Urological Surgery. I James, N'Dow (Red.), European Association of Urology Guidelines 2017. European Association of Urology. ISSN 978-90-79754-91-5. s. 1–18.
 • Dahm, Anders Erik A; Jacobsen, Eva-Marie; Jacobsen, Anne Flem; Skuterud Wik, Hilde & Sandset, Per Morten (2017). High complement C3 increases the risk for postnatal venous thrombosis.
 • Utne, Kristin Kornelia; Wik, Hilde Skuterud; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Sandset, Per Morten; Dahm, Anders Erik A & Tavoly, Mazdak [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Rivaroxaban Reduces the Rate of Post-Thrombotic Syndrome After DVT - a Cross-Sectional Study Comparing Rivaroxaban to Warfarin.
 • Arntzen, Elisabeth & Sandset, Per Morten (2016). E. Arntzen & P.M. Sandset svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(12/13), s. 1062–1062. doi: 10.4045/tidsskr.16.0520.
 • Stavik, Benedicte; Espada, Sandra; Holm, Sverre; Bjerkeli, Vigdis; Sandset, Per Morten & Dahl, Tuva Børresdatter [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Cholesterol crystals induce TFPI expression in alternatively activated human monocyte-derived macrophages.
 • Espada Serrano, Sandra; Holm, Sverre; Bjerkeli, Vigdis; Skjelland, Mona; Dahl, Tuva Børresdatter & Iversen, Nina [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). ER stress conditions lead to an upregulation of TFPI and is associated with an anti-apoptotic macrophage phenotype.
 • Stavik, Benedicte; Holm, Sverre; Espada, Sandra; Iversen, Nina; Sporsheim, Bjørnar & Bjerkeli, Vigdis [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). Unconventional mechanisms of targeting atherosclerosis.
 • Dahm, Anders Erik A; Tiscia, Gianluca; Holmgren, Asbjørn; Jacobsen, Anne Flem; Skretting, Grethe & Grandone, E. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Genetic variations in the annexin A5 gene and the risk of pregnancy-related venous thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 13(3), s. 409–413. doi: 10.1111/jth.12817.
 • Skuterud Wik, Hilde; Jacobsen, Anne Flem & Sandset, Per Morten (2015). Long-term outcome after pregnancy-related venous thrombosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 135(1), s. S1–S4. doi: 10.1016/S0049-3848%2815%2950430-1.
 • Iversen, Per Ole; Negaard, Helene Francisca Stigter; Østenstad, Bjørn; Sandset, Per Morten & Kolset, Svein Olav (2015). Evidence for long term hypercoagulopathy, but normalization of markers of extracellular matrix turnover, in patients with non-Hodgkin lymphoma. Leukemia and Lymphoma. ISSN 1042-8194. 56(8), s. 2479–2481. doi: 10.3109/10428194.2013.803227.
 • Utne, Kristin Kornelia; Ghanima, Waleed Khalid; Sandset, Per Morten; Wik, Hilde Skuterud & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2015). Long term health-related quality of life after deep vein thrombosis is impaired compared to controls. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 13.
 • Kristiansen, Annette; Brandt, Linn; Berge, Eivind; Dahm, Anders Erik A; Halvorsen, Sigrun & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(9), s. 921–922. doi: 10.4045/tidsskr.13.1582.
 • Jacobsen, Eva-Marie; Dahm, Anders Erik A; Vartdal, Trond & Sandset, Per Morten (2014). Antikoagulasjon ved venøs trombose og indremedisinsk sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(9), s. 924–924.
 • Jacobsen, Anne Flem; Kristiansen, Annette; Bjørge, Line; Henriksen, Tore; Eilertsen, Anette Løken & Sandset, Per Morten (2014). Antikoagulasjon ved venøs trombose i svangerskapet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 926–926. doi: 10.4045/tidsskr.13.1605.
 • Stavik, Benedicte; Halvorsen, Bente; Iversen, Nina; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2014). Pro-thrombotic environment in atherosclerotic carotid plaques.
 • Tinholt, Mari; Viken, MK; Borresen-Dale, AL; Kristensen, V; Karesen, R & Schlichting, E [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). The link between the hemostatic system and cancer: A genotype-phenotype study in breast cancer patients. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 131, s. S75–S76.
 • Ali, Huda Omar; Stavik, Benedicte; Dørum, Elisabeth; Iversen, Nina; Sandset, Per Morten & Skretting, Grethe (2013). Estrogen agonists significantly downregulate TFPI expression in an ER alpha. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 131, s. S86–S86.
 • Narverud, Ingunn; Iversen, Per Ole; Aukrust, Pål; Halvorsen, Bente ; Ueland, Thor & Johansen, Siril Garmannvik [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Maternal familial hypercholesterolaemia (FH) confers altered haemostatic profile in offspring with and without FH.
 • Sandset, Per Morten (2013). Genotype of proband and thrombophilia screening. Blood. ISSN 0006-4971. 122(15), s. 2528–2529. doi: 10.1182/blood-2013-08-519801.
 • Bergrem, Astrid; Dahm, Anders Erik A; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2013). Differential risk factors for pregnancy-related deep vein thrombosis and pulmonary embolism - Results from a population-based case-control study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 131, s. S75–S75.
 • Enden, Tone Rønnaug; Klow, Nils-Einar & Sandset, Per Morten (2012). Catheter-directed thrombolysis for acute deep vein thrombosis Reply. The Lancet. ISSN 0140-6736. 379(9828), s. 1786–1787.
 • Skretting, Grethe; Iversen, Nina; Myklebust, Christiane Filion; Dahm, Anders Erik A & Sandset, Per Morten (2012). Apoptosis in CHO-K1 cells overexpressing TFPI involves both intrinsic and extrinsic pathways additional to induced activation of NF-kappa B. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 129, s. S192–S192.
 • Cui, Xue-Yan; Skretting, Grethe; Jing, Y; Myklebust, Christiane Filion; Liu, YF & Sandset, Per Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Hypoxia induces Smad2 phosphorylation signaling and increases stemcell-like properties and multi-drug resistance in K562 leukemic cells. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 129, s. S191–S192.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Tinholt, Mari; Sletten, Marit; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2012). Novel functions of TFPI isoforms in breast cancer cells. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 129, s. S156–S157.
 • Wik, Hilde Skuterud; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2012). Mortality after pregnancy-related venous thrombosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 130(Supp. 1), s. S124–S124. doi: 10.1016/j.thromres.2012.08.062.
 • Wik, Hilde Skuterud; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2012). Long-term impact of venous thrombosis on quality of life, general health and functioning: A cross-sectional, case-control study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 130, s. S123–S124. doi: 10.1016/j.thromres.2012.08.061.
 • Ghanima, Waleed Khalid; Lee, Soo Y.; Barsam, Sarah; Miller, Allison; Sandset, Per Morten & Bussel, James B. (2012). Venous thromboembolism and coagulation activity in patients with immune thrombocytopenia treated with thrombopoietin receptor agonists. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 158(6), s. 811–814. doi: 10.1111/j.1365-2141.2012.09227.x.
 • Bergrem, Astrid; Dahm, Anders Erik A; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2012). Differential risk factors for pregnancy related deep vein thrombosis and pulmonary embolism' results from a population-based case-control study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 130, s. S122–S123. doi: 10.1016/j.thromres.2012.08.059.
 • Jacobsen, Anne Flem; Henriksen, Tore; Bjørge, Line; Kristiansen, Anette; Kristiansen, Anette & Sandset, Per Morten (2012). Venøs trombose i svangerskapet: Internasjonale retningslinjer blir norske. Gynekologen. ISSN 0805-2158. 3.
 • HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Turowski, Gitta Erika; Skjeldestad, Finn Egil; Jacobsen, Anne Flem; Sandset, Per Morten & Roald, Borghild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Classification of Stillbirths by Cause of Death and Risk Factor Analysis - a Case-control Study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 91, s. 86–86.
 • Tinholt, Mari; Stavik, Benedicte; Wiiger, Merete Thune; Louch, William Edward; Sletten, Marit & Skretting, Grethe [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). TFPI in targeted cancer therapy?
 • Dahm, Anders Erik A; Eilertsen, Anette Løken; Goeman, J.; Olstad, Ole Kristoffer; Øvstebø, Reidun & Kierulf, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). A microarray study on the effect of four hormone therapy regimens on gene transcription in leucocytes from healthy postmenopausal women. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 127, s. S124–S124.
 • Negaard, Helene FS; Sandset, Per Morten; Kolset, Svein Olav; Svennevig, Katja Christiane; Østenstad, Bjørn & Iversen, Per Ole (2011). Associations between regulators of extracellular matrix and hemostatic factors in hematologic neoplasias. Leukemia and Lymphoma. ISSN 1042-8194. 52(6), s. 1157–1159. doi: 10.3109/10428194.2011.563886.
 • Ghanima, Waleed; Kleven, Ingrid Wiig; Enden, Tone Rønnaug; Rosales, Antonio; Wik, Hilde Skuterud & Holme, Pål André [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Recurrent venous thrombosis, post-thrombotic syndrome and quality of life after catheter-directed thrombolysis in severe proximal deep vein thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 9(6), s. 1261–1263. doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04298.x.
 • Bergrem, Astrid; Dahm, Anders Erik A; Jacobsen, Anne Flem; Mowinckel, Marie-Christine; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2011). Reduced sensitivity to activated protein C in the absence of the factor V Leiden polymorphism is a risk factor for pregnancy related venous thrombosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 127, s. S127–S127.
 • HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Skjeldestad, Finn Egil; Jacobsen, Anne Flem; Sandset, Per Morten & Jacobsen, Eva-Marie (2011). Antiphospholipid antibodies and the risk of intrauterine fetal death - Results of a case-control study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 127(S3), s. S125–S125.
 • Skuterud Wik, Hilde; Jacobsen, Anne Flem; Sandvik, Leiv & Sandset, Per Morten (2011). Prevalence and predictors for post-thrombotic syndrome (PTS) three to 16 years after first-time pregnancy related venous thrombosis - a population-based case-control study. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 127, s. S127–S127.
 • Kleven, I; Rosalis, A; Pederstad, L; Enden, Tone Rønnaug; Sandset, Per Morten & Ghanima, Waleed Khalid (2010). RECURRENT VENOUS THROMBOEMBOLISM AND POST-THROMBOTIC SYNDROME AFTER CATHETER-DIRECTED THROMBOLYSIS IN DEEP VENOUS THROMBOSIS. Haematologica. ISSN 0390-6078. 95, s. 62–62.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Sletten, Marit; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2010). Stable overexpression and knockdown of TFPI in breast cancer cells suggest antitumor properties of TFPI. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 125, s. S187–S187.
 • Skretting, Grethe; Stavik, Benedicte; Solheim, E; Iversen, Nina & Sandset, Per Morten (2010). Sodium butyrate stimulates over-expression of TFPI in CHO-K1 cells. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 125, s. S172–S172.
 • Sandset, Per Morten & Francis, Charles (2010). Thrombosis Research--affiliation with the European Thrombosis Research Organization (ETRO). Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 125, s. 1–1.
 • Dahm, Anders Erik A; Bezemer, ID; Sandset, Per Morten & Rosendaal, Frits (2010). Interaction between tissue factor pathway inhibitor and factor V levels on the risk of venous thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 8(5), s. 1130–1132. doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.03805.x.
 • Sandset, Per Morten; Arnesen, Harald; Jacobsen, Anne Flem & Wergeland, Håkon (2010). Prophylaxis against Prosthetic Mitral Valve Thrombosis with Unfractionated Heparin Administered by an Elastometric Infusion Pump. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 126(3), s. E232–E234. doi: 10.1016/j.thromres.2010.05.005.
 • Dahm, Anders Erik A; Bezemer, Irene D; Bergrem, Astrid; Jacobsen, Anne Flem; Jacobsen, Eva-Marie & Skretting, Grethe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Candidate Gene Polymorphisms and the Risk for Pregnancy Related Venous Thrombosis. Blood. ISSN 0006-4971. 116(21), s. 1708–1709.
 • HELGADOTTIR, LINDA BJØRK; Helgadottir, LB; Skjeldestad, FE; Jacobsen, AF; Turowski, G & Roald, B [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). Incidence and classification of intrauterine fetal death (IUFD) in the Oslo area 1990-2003. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 123, s. S137–S137.
 • Sandset, Per Morten; Francis, Charles & Key, Nigel (2009). Guidelines of the Italian Society for Haemostasis and Thrombosis (SISET). Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 124(5), s. 515–515.
 • Sandset, Per Morten & Francis, Charles (2009). Thrombosis Research: Introduction of e-pages. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 124(3), s. 25–251.
 • Eilertsen, Anette Løken; Lofthus, Cathrine Marie; Høibraaten, Else; Mowinckel, Marie-Christine & Sandset, Per Morten (2009). Differential impact of conventional and low dose oral hormone therapy (HT), tibolone and raloxifene on sex hormone binding globulin (SHBG). Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 123, s. S156–S156.
 • Jacobsen, Anne Flem; Skjeldestad, Finn Egil; Skogstad, Marie Jeanette & Sandset, Per Morten (2009). Epidemiology, risk factors and penetration of venous thrombosis (VT) in pregnancy among carriers of the factor V Leiden and the prothrombin gene G20210A mutations. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 123, s. S134–S134.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2009). TFPI sin rolle i kreftfenotyper i brystkreftceller.
 • Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten & Rosendaal, Frits (2008). The association between protein S levels and anticoagulant activity of tissue factor pathway inhibitor type 1. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 6, s. 393–395. doi: 10.1111/j.1538-7836.2007.02859.x.
 • Stavik, Benedicte; Skretting, Grethe; Sletten, Marit; Frengen, Eirik; Sandset, Per Morten & Iversen, Nina (2008). Stable knockdown of TFPI in cancer cells influences genes involved in angiogenesis.
 • Ghanima, Waleed & Sandset, Per Morten (2007). Risk stratification of pulmonary embolism by computed tomography. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. 262(6), s. 702–702. doi: 10.1111/j.1365-2796.2007.1858.x.
 • Jacobsen, Anne Flem & Sandset, Per Morten (2007). Management of venous thromboembolism (VTE) in pregnancy. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 119, s. S12–S13.
 • Jacobsen, Anne Flem & Sandset, Per Morten (2007). Management of venous thromboembolism (VTE) in pregnancy.
 • Eilertsen, Anette Løken; Sandvik, Leiv; Andersen, Trine Opstad; Qvigstad, Erik & Sandset, Per Morten (2007). Differential effects of conventional and low dose oral hormone therapy (HT), tibolone, and raloxifene on coagulation and fibrinolysis.
 • Jacobsen, Anne Flem; Sandset, Per Morten & Skjeldestad, Finn Egil (2007). Incidence and risk factors of ante- and post-natal venous thromboembolism in pregnancy (VIP-study). Thromb Res 2007; 119, Suppl 1: S107, Abstract 39.
 • Sandset, Per Morten; Arnesen, Harald; Jacobsen, Anne Flem & WERGELAND, HÅKON (2007). Anticoagulant treatment in a hypercoagulable woman with mechanical prosthetic mitral valve - failure of high-dose low molecular weight heparin (LMWH) treatment. Thrombosis Research 2007; 119, Suppl 1: S115, abstract 66.
 • Iversen, Per Ole & Sandset, Per Morten (2007). Development of procoagulant pattern during pregnancy among women with familial hypercholesterolemia.
 • Eilertsen, Anette Løken; Liestøl, Sigurd; Mowinckel, M.C.; Hemker, HC & Sandset, Per Morten (2007). Differential effects of conventional and low dose oral hormone therapy (HT), tibolone and raloxifene on functionality of the activated protein C system. Thromb Res 2007; 119, Suppl 1: S105, Abstract 30.
 • Eilertsen, Anette Løken; Skaane, Per; Karssemeijer, N; Qvigstad, Erik & Sandset, Per Morten (2007). Differential effects of hormone therapy, tibolone and raloxifene on mammographic breast density, assessed by an automated quantitative method. Thromb Res 2007; 119, Suppl 1: S104, Abstract 28.
 • Sandset, Per Morten (2006). Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism (VTE) – still unresolved questions. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 4(1), s. 68–69.
 • Negaard, Helene FS; Eilertsen, Anette Løken; Dahm, Anders Erik A; Iversen, Per Ole; Østenstad, Bjørn & Sandset, Per Morten (2006). Decreased lung cancer survival with hormone replacement therapy – Due to decreased tissue factor pathway inhibitor level? Journal of Clinical Oncology. ISSN 0732-183X. 24(17), s. 2683–2684.
 • Sandset, Per Morten (2006). Hvordan gjøre warfarinbehandling vellykket (How to make warfarin treatment successful). Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 126, s. 187–187.
 • Storey, Robert F; Cannon, C.P.; Harrington, Robert A; Sandset, Per Morten; Heptinstall, S & Wickens, M [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2006). AZD6140 Exerts Greater Inhibition of Platelet Aggregation than Clopidogrel in Patients with Stable Atherosclerotic Disease or Unstable Coronary Disease.
 • Sandset, Per Morten (2006). Pathophysiological mechanisms of venous thromboembolism during air travel.
 • Sandset, Per Morten (2006). TFPI - role in inflammation and angiogenesis.
 • Haram, Kjell; Bjørge, Line & Sandset, Per Morten (2005). Successful preconceptional prophylactic treatment with combined acetyl salicylic acid and low-molecular heparin (Fragmin®) in a case of antiphospholipid-antibody syndrome with prior life-threatening hemolysis, elevated liver enzymes and low-platelet syndrome: a case report. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 84(12), s. 1213–1214.
 • Trydal, Torleif; Bolann, Bjørn; Brosstad, Frank Roger; Sandberg, Sverre; Sandset, Per Morten & Stavelin, Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(15), s. 2048–2049.
 • Sandset, Per Morten & Arnesen, Harald (2004). Egenkontroll av warfarinbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 124.
 • Russell, David; Thomassen, Lars; Indredavik, Bent; Sandset, Per Morten; Joakimsen, Oddmund & Berge, Eivind (2004). Pasienter med akutt hjerneinfarkt bør få trombolytisk behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 124(12), s. 1666–1667.
 • Sandset, Per Morten (2004). Prevention of deep venous thrombosis - what to do with conflicting guidelines?
 • Sandset, Per Morten (2004). Primær- og sekundærprofylakse ved hjerneslag - anti-vitamin K antagonister og trombinhemmere.
 • Jacobsen, Anne Flem; Drolsum, Anders; Kløw, Nils-Einar; Dahl, Gunn Fallås; Qvigstad, Erik & Sandset, Per Morten (2004). Venous thromboembolism after elective cesarean section.
 • Eilertsen, Anette Løken; Høibraaten, Else; Sandvik, Leiv; Andersen, Trine Opstad; Mowinckel, M.C. & Sandset, Per Morten (2004). The effects of oral hormone replacement therapy on C-reactive protein and other inflammatory markers in women with previous venous thromboembolism.
 • Enden, Tone Rønnaug & Sandset, Per Morten (2010). Towards improvement in deep vein thrombosis; studies on diagnostic MRI, thrombolytic therapy, and quality of life. Unipub forlag.
 • Reikvam, Åsmund & Sandset, Per Morten (2010). Warfarinbehandling i praksis - tryggere antikoagulasjon. 2. utgave. Den norske legeforening. ISSN 9788280700834.
 • Reikvam, Åsmund & Sandset, Per Morten (2005). Warfarinbehandling i praksis. Den norske lægeforening. ISSN 82-8070-031-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. juli 2017 17:34 - Sist endret 1. des. 2021 12:47