Forsker på selvhjelp

Gudrun Waaler er i en stipendiatstilling ved Nasjonalt Folkehelseintstitutt (FHI). FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, media og publikum.

Gudrun Waaler

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

Jeg jobber som forsker (stipendiat) i prosjektet aktivitet og selvhjelpsevne. Jeg startet høsten 2009 rett etter endt utdanning, og holder nå på med den første av fire artikler som vil utgjøre PhD’en. I prosjektet benytter jeg meg av store nasjonale helseundersøkelser som HUNT, HUBRO, OPHED og TROFIN.


I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under masterstudiet i helseledelse og helseøkonomi relevant for din nåværende jobb?

Som stipendiat ved Folkehelseinstituttet får jeg direkte bruk for kunnskapene jeg tilegnet meg under masterstudiet Health Economics, Policy and Management. Særlig er metode- og statistikkunnskapene jeg tilegnet meg under studiene nyttige. Mange av emnene på masterprogrammet bygde på statistikk og dette har gjort meg forberedt til å ta fatt på forskning.


Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk tips av en venninne om at det var utlyst en stipendiatstilling ved Folkehelseinstituttet. Jeg søkte, og ble innkalt på intervju. Engasjementet til forskerne ved helseledelse og helseøkonomi gjorde at jeg ble fristet til å ta denne retningen.


Hvordan er mulighetene for å videreutdanning/ kursing i din nåværende jobb?

Som stipendiat ved Folkehelseinstituttet får man gode muligheter til å utvikle seg. Under utdannelsen må man ta 30 studiepoeng ved Universitetet, i tillegg får man delta på konferanser og seminar, hvor man selv kan holde innlegg om man ønsker det. Det er også et godt faglig miljø ved instituttet med bl.a. ”metodelunsj” hver mandag.

Published June 6, 2012 10:00 AM - Last modified Nov. 15, 2012 7:08 PM