Career interviews

Portrait of Kine Pedersen

Kine Pedersen has a PhD position related to cervical cancer screening and economic evaluation. The project is related to her master thesis and within a field she finds especially interesting.

The master program has provided Benedicte Sofie Eilertsen with a broad set of theoretical perspectives. This enable her to better understand the wider context she is working in and participate in fruitful discussions with colleagues coming from different academic backgrounds.

Accenture har ikke noe trainee program, men som nyansatt får man de første årene prøve seg innenfor mange ulike felt. Det har gitt Ida Iren Eriksen mulighet til å gjøre seg opp en mening om hva hun ønsker å spesialisere seg innenfor.

Erfaring fra sykepleien og samfunnsvitenskapelig kunnskap fra masterstudiet er et godt utgangspunkt når Ragnhild Storstein Spilker kombinerer studiet med deltidsjobb i Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse.

The purpose of the Junior Professional Associates program of the World Bank is to provide advanced students and recent graduates with the opportunity to gain entry-level professional experience, on a two-year, non-renewable contract with benefits.

Gudrun Waaler er i en stipendiatstilling ved Nasjonalt Folkehelseintstitutt (FHI). FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, media og publikum.

Som rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet steller Iselin Syversen med sentrale spørsmål som oppfølging av budsjett for spesialisthelsetjenesten og utvikling av finansieringssystemet