Stipendiat

Accenture har ikke noe trainee program, men som nyansatt får man de første årene prøve seg innenfor mange ulike felt. Det har gitt Ida Iren Eriksen mulighet til å gjøre seg opp en mening om hva hun ønsker å spesialisere seg innenfor.

Ida Iren Eriksen, tidligere student ved masterprogrammet Health Economics, Policy and Management

  • Masterkandidat i Health Economics, Policy and Management.
  • Uteksaminert: Vår 2007
  • Stilling: PhD kandidat ansatt i Accenture

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

Jeg begynte å jobbe i Accenture rett etter endt mastergrad ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi. I begynnelsen arbeidet jeg internt i konsulentfirmaet hvor jeg var prosjektleder for Tekno Camp, en sommerskole for ungdomsskoleelever i Bærum. Målet med prosjektet var å øke interessen for realfag ved blant annet å la elevene lære å programmere legoroboter. Etter dette prosjektet ble jeg med i et stort it-prosjekt innleid av NAV. Dette prosjektet gikk ut på å lage et nytt saksbehandlingssystem i forhold til pensjonssøknader. Målet var å utvikle et system som kunne behandle flest operasjoner automatisk og således frigi manuell arbeidskraft. Etter å ha jobbet et halvt år i NAV- prosjektet begynte jeg i et nytt prosjekt av samme type knyttet til Statens Pensjonskasse. I dette prosjektet lærte jeg også mye om programmering.

Accenture har ikke noe trainee program, men som nyansatt får man de første årene prøve seg innenfor mange ulike felt. Slik får man mulighet til å gjøre seg opp en mening om hva man ønsker å spesialisere seg innenfor. Jeg har nå fått en stipendiatstilling knyttet til Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Stipendiatprosjektet søker å finne ut hvor kostnadsbevisste leger er. Det vil si om de legger pris til grunn i beslutninger. Ofte finnes der flere alternative behandlingsmetoder som kan ha lik medisinsk effekt til ulik pris, og prosjektet skal undersøke hvordan legene tar hensyn til dette. I samarbeid med Accenture skal jeg også utvikle en applikasjon som sammenligner behandlingsmetode og priser.

I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under masterstudiet Health Economics, Policy and Management relevant for din nåværende jobb?

Som stipendiat tilknyttet Institutt for helseledelse og helseøkonomi får jeg direkte nytte av min mastergrad i Health Economics, Policy and Management. Prosjektet mitt ligger innenfor helseøkonomisk forskning. Også i de andre prosjektene jeg har hatt i Accenture har jeg nyttet godt av min utdannelse. Hvordan man kan effektivisere bruk av offentlige ressurser, har vært en gjenganger i de prosjektene jeg har jobbet innenfor i Accenture. Dette er også et tema som har gått igjen på studiet.

Hvordan fikk du jobben?

Accenture hadde en ”event” på karrieredagen ved Universitetet i Oslo og jeg fikk muligheten til å delta på et ”speed-intervju”. I etterkant sendte jeg inn cv og karakterutskrift. Etter en stund ble jeg innkalt til et heldagsintervju sammen med andre søkere. På dette heldagsintervjuet fikk vi først en presentasjon av firmaet. Deretter ble vi delt inn i grupper på fire hvor man skulle diskutere et ”case”. Vi ble observert mens vi diskuterte. Etter gruppearbeidet presenterte vi løsningene løsningene enkeltvis. Intervjusesjonen sluttet med to personintervju a la 1 time.


Hvordan er mulighetene for å videreutdanning/ kursing i din nåværende jobb?

Accenture har gitt meg mulighet til å prøve meg på ulike felt. Det første jeg gjorde i jobben var å reise til Chicago sammen med andre nyansatte for å få en innføring i arbeidsmetodene til firmaet. Ellers har jeg fått mulighet til å delta på flere seminarer.

Published June 6, 2012 5:27 PM - Last modified Nov. 15, 2012 7:07 PM