Latest messages

Published Aug. 5, 2020 1:46 PM

There will be an information meeting digitally at Zoom on Wednesday 12 August 12.15. Here you will meet the other students, the teachers and MA thesis advisers, as well as the study adviser. Link will be sent by e-mail.

Published Feb. 28, 2020 1:56 PM

UiO har signert en avtale med Pan European Seal programme og kan nominere studenter som nylig har avsluttet graden, eller gjør det våren 2020, til programmet. Studenter som får plass på programmet vil motta 2000 euro per måned (før eventuelle lokale skattetrekk). Siden EUIPO er et EU-organ vil man ikke motta Erasmusstøtte.

Husk å melde din interesse innen 10. mars! Les mer her

Published May 14, 2019 9:24 AM

Seminar for oversettelse er en møteplass hvor deltakerne diskuterer ulike perspektiver på oversettelse: http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/faste-seminarer/oversetterseminaret/

Rundt om på HF er mange masterstudenter som i sine prosjekter jobber med temaer knyttet til oversettelse. Seminar for oversettelse tror at det vil styrke HFs miljø for oversettelse hvis de blir kjent med hverandre!

Hvis du er en av dem: Seminaret inviterer til lunsj med prosjektpresentasjoner, og spanderer mat og drikke! Alle temaer innenfor oversettelse er aktuelle, og både ferske og viderekomne masterstudenter er velkomne.

Tid og sted: 
tirsdag 27.9, 11.15-14.00, Stort møterom (UB / Georg Sve...

Published Aug. 16, 2018 1:19 PM

You can find the presentation from the information meeting here.

If you are interested in applying for a spot in the study hall, you can contact Studentutvalget ILOS. This page is in Norwegian.

 

 

Published Jan. 19, 2017 1:36 PM

Husk at søknadsfristen for å søke om utveksling for høstsemesteret 2017 er 15. februar på søknadsweb!

Vi inviterer masterstudenter til gruppeveiledning mandag 30. januar kl. 13 i seminarrom 6 PAM.

Se ellers oversikt over alle arrangementer før søknadsfristen. Noen utenlandske universiteter besøker UiO den nærmeste tiden og holder informasjonsmøter: http://www.hf.uio.no/studier/utland/aktuelt/arrangement/

Det blir også et eget informasjonsmøte om Internasjonalt prosjektsemester (INTERPRO) torsdag 16. februar kl. 16.15. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Søknadsfrist for å reise på INTERPRO til høsten er 1. mars.

Published Aug. 15, 2016 6:04 PM

The Information meeting will take place on Thursday August 18th in P.A. Munchs hus, seminar room 11. We start at 10.15.

Here you will meet some of your teachers and get practical information about your studies.

Welcome!