Helårsansatte

Rutiner for timelønn og honorar

Lærerressurs

Her finner du diktater og tidligere eksamensoppgaver. 

Helse, miljø og sikkerhet

  • Beredskapsplan
  • Brann
  • Varsling 
  • Arbeidsmiljø