English version of this page

Barnehager

UiO tilbyr sine ansatte 157 barnehageplasser fordelt på to barnehager.

Universitetets barnehage i Gaustadalléen 7

Tilbud

Universitetets barnehage har 63 heldagsplasser for barn i alderen 0-6 år og 18 ansatte. Barnehagen er sentralt og landlig plassert i Gaustadalléen 7, rett ved Blindernveien T-bane-stasjon. Barnehagen eies og drives av Universitetet i Oslo.

Blindern Barnestuer (blindern.barnehage.no) har 94 heldagsplasser for barn i alderen 0-6 år og 31 ansatte. Barnehagen ligger på universitetsområdet i Moltke Moes vei vis-à-vis SV-fakultetet. Barnehagen er foreldreeid.

Barn som er tatt opp, gis tilsagn om plass inntil skolepliktig alder eller til foreldrenes tjenesteforhold ikke lenger fyller kriteriene for opptak.

Hvem kan søke?

  • Både plassene i Universitetets barnehage og Blindern Barnestuer er forbeholdt barn hvor minst én forelder er ansatt ved Universitetet i Oslo i 3/4-stilling eller mer.
  • Foreldre i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder har adgang til å søke dersom de har minst 3/4 av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO. Med arbeidsplikt menes forskning, forskerutdanning og pliktarbeid.
  • Det er en forutsetning at begge foreldre er i arbeid utenfor hjemmet. Heldagsstudium regnes som arbeid.
  • For å kunne søke må barnet være født.
  • Barn som er født i opptaksåret settes automatisk på venteliste fra januar året etter.

Les mer om forutsetningene i Retningslinjer for opptak i Universitetets barnehage.

Søknad

Fristen for søknad om barnehageplass for barnehageåret 2022/2023 gikk ut 1. mars 2022.

Søknadsskjema for barnehageåret 2023/2024 (august 2023 til juni/juli 2024) vil være tilgjengelig på denne nettsiden 1. februar – 1. mars 2023.

  • For å kunne søke må barnet være født.
  • Barn som er født i opptaksåret settes automatisk på venteliste fra januar året etter.

Søk om barnehageplass

Opptak

Det er kun ett opptak i året. Søknadene vurderes av en egen opptakskomité i henhold til retningslinjer for opptak i Universitetets barnehage. Svar sendes ut i 2. halvdel av mars.
 

Publisert 21. okt. 2008 11:35 - Sist endret 28. mars 2022 14:10