English version of this page

Arbeidsstøtte

Arrangementsstøtte

Planlegging, lokaler, mat og servering – for møter, arrangementer og konferanser.

Bestille

Slik bestiller du varer og tjenester.

Forskningsstøtte

For forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer

Kommunikasjon

Kommunikasjon, nettpublisering og grafisk profil

Lønnsadministrasjon

Administrasjon av lønn, refusjon og andre utbetalinger gjennom SAPDFØ

Organisasjonsendring

Forberedelser og endringsprosess ved omorganisering

Personalarbeid

For ledere, personalmedarbeidere og administratorer av eksterne personer

Personvern

Personvern, personvernombudet, regler og rutiner

Prosjekter og rammeverk

  • Liste over administrative prosjekter
  • Rammeverk for prosjekter og prosessforbedring

Rombestilling

Bestill rom til møter, kurs og lignende.

Saksbehandling og arkiv

ePhorte, saksbehandling, arkivtjenesten, delarkivene

Selvbetjeningsportalen

Hvordan ta i bruk og hjelp med overgangsproblemer

Stedkoder

UiOs stedkoder, organisasjonsenheter og organisasjonsnummer

Studier

For ledere, undervisere, sensorer og studieadministratorer

Tableau

UiOs statistikk- og rapportverktøy

Universell utforming

UiO skal være tilgjengelig for alle. Informasjon og veiledninger i universell utforming.

Valg

Arrangere valg ved UiO

Virksomhetsstyring

Årsplaner, rapportering, styringsdata, risikostyring

Økonomi

Økonomistyring, regnskapsføring, kodeverk