English version of this page

Arbeidstid og fravær

Arbeidstid

  • Arbeidstid
  • Arbeidsplikt og timeregnskap
  • Registrering av arbeidstid
  • Fridager og høytidsdager

Ferie

Alle har rett og plikt til å ta ferie i den utstrekning de har opptjent feriepenger, enten ved UiO eller fra en tidligere arbeidsgiver.

Permisjon

Ulike permisjonstyper, inkludert forsknings- og undervisningstermin

Seniordager

Fra året du fyller 62 får du 12 ekstra fridager med lønn. Seniordager er ikke ferie og kan ikke overføres mellom kalenderår.

Sykefravær

Når du har fravær på grunn av egen eller barns sykdom, plikter du å melde fra til din nærmeste leder umiddelbart.