English version of this page

Arbeidstid og fravær

Sykefravær

Når du har fravær på grunn av egen eller barns sykdom, plikter du å melde fra til din nærmeste leder umiddelbart.

Permisjon

Ulike permisjonstyper, inkludert forsknings- og utdanningstermin

Ferie

Ansatte har rett og plikt til å ta ferie. Retten til å ta ferie er en uavhengig rettighet. Forpliktelsen er begrenset til dine opptjente feriepenger, enten ved UiO eller ved en tidligere arbeidsgiver.

Seniordager

Fra året du fyller 62 får du 12 ekstra fridager med lønn. Seniordager er ikke ferie og kan ikke overføres mellom kalenderår.