English version of this page

Starte og slutte ved UiO

Nyansatt

Få en god start på UiO!

Fratredelse

Fratredelse ved pensjon, gjennom oppsigelse eller avskjed

Senior

UiOs avtale om tiltak rettet mot seniorer gjelder fra du har fylt 60.

Pensjonist og emeritus

UiO har en rekke tilbud for deg som er tidligere ansatt.