English version of this page

Ansettelsesforhold

Ansattgoder

Trening i arbeidstiden, barnehager, hytteutleie, kulturtilbud

Arbeidsresultater

Rettigheter og tilgjengeliggjøring av arbeidsresultater

Arbeidstid, fravær

Arbeidstid, arbeidsplikt og timeregnskap, ferie, permisjon og sykdom

Fagforeninger, verneombud

Medbestemmelse på arbeidsplassen

Forsikringer

Forsikringer som gjelder for UiO-ansatte

Helse, miljø og sikkerhet

Beredskapsplan, branninstruks, varsling, arbeidsmiljø, bedriftshelsetjenesten

Karriereutvikling

Kompetanseopprykk og karriereutvikling

Lønn, utbetaling

Lønn, refusjon og andre utbetalinger

Medarbeidersamtale

Forberedelser, forløp og oppfølging av medarbeidersamtaler

Reise

Forberedelser, bestilling, under reisen, reiseregning, utenlandsopphold

Sidegjøremål og eierinteresser

Meldeplikt og offentliggjøring

Starte og slutte ved UiO

Nyansatt, senior, pensjonist, emeritus, fratredelse

Vitenskapelig assistent

JUS: Retningslinjer for vitenskapelige assistenter

Ser du etter: