English version of this page

Lønn, refusjon og andre utbetalinger

Månedslønn

Fast og midlertidig ansatte får utbetalt lønn 12. hver måned.

Timelønn og honorar

Timeansatte og oppdragstakere lønnes etter bilag.

Tillegg (godtgjørelser)

Satser og registrering i selvbetjeningsportalen

Overtid

Overtid utbetales kun for pålagt arbeid utenom normalarbeids-tiden.

Feriepenger

Feriepenger utbetales i juni året etter opptjening. Se hvordan de beregnes.

Stipend

Har du fått tildelt et stipend? Se hvordan du får det utbetalt.

Reiserefusjon

Tjenestereiser skal gjøres opp innen én måned etter reiseslutt.

Utgiftsrefusjon

Utlegg skal kun gjøres i spesielle tilfeller. Les om vilkår og refusjonsrutiner.

Forskudd

Velferdslån

Under visse forutsetninger kan du søke om lønnsforskudd.

Skatt

Pensjon

Din alders- og uførepensjon administreres av Statens Pensjonskasse og NAV.