Saksinnmelding til universitetsdirektøren

Saker som skal behandles i universitetsledelsens faste møter meldes inn via avdelingsdirektørene i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS). Dokumentfristen er innen utgangen av tirsdag uken før møtet. For styresaker gjelder egne frister.

Dokumentmaler

Publisert 29. sep. 2008 10:55 - Sist endret 6. mai 2022 10:33