English version of this page

Kompetanseutvikling

Enheter med egne kompetansetilbud til sine ansatte

Kommende kurs

07 aug.
09:00, Helga Engs Hus PC-rom 241
14 aug.
09:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg
15 aug.
12:00, Helga Engs Hus PC-rom 235
22 aug.
12:00, Helga Engs Hus PC-rom 241
22 aug.
14:15, Arne Næss auditorium 103, Georg Morgenstiernes hus
27 aug.
08:45, Knutepunktets lokaler, 1. etasje Lucy Smiths hus
27 aug.
09:00, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)