Søk om støtte fra UiO:Livsvitenskap til internasjonalisering

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter innen livsvitenskap ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø. Neste søknadsfrist er 1. juni.

Publisert 21. mars 2022 09:54 - Sist endret 21. mars 2022 09:54