English version of this page

Innovasjon

SPARK Norway er UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap. Programmet bidrar med mentorer, milepælsbasert finansiering og utdanning. Opptak gjennom årlige utlysninger. Den neste søknadsfristen er 11. november (lenke til utlysning på engelsk)

Nyhet 3. februar 2021: Seks nye lag klare for SPARK Norway

Kontaktperson for innovasjon:

Morten Egeberg

Strategi:

UiO:Livsvitenskap skal fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Videoer og intervju med noen av UiOs unge innovative forskere

Simone Mester: Antibodies with long half-life give more efficient drugs   

Fullskjerm

Les om prosjektet

Gunnveig Grødeland: Influenza vaccine that can be rapidly produced to counter an emerging pandemic threat

Fullskjerm

Les om prosjektet

Jean-Luc Boulland: Restoration of a functional urinary bladder using cutting-edge technology

Fullskjerm

Forskningssjef i Vaccibody
Agnete B. Fredriksen:
Fra lab-benk til vaksiner mot kreft og infeksjons-sykdommer

Forskningssjef i Nextera 
Geir Åge Løset:
God samfunnsøkonomi i betre behandling av betennelsessjukdomar

Forsker ved UiO og Oslo universitetssykehus
Jan Terje Andersen:
Forlenger medisinenes levetid (helse-sorost.no)

Noen av UiOs innovative forskere

Professor Inger Sandlie og professor og overlege Øyvind S. Bruland har begge vunnet innovasjonspriser og utnyttet innovasjonspotensialet i egen forskning.

Les mer om deres arbeid

Sukesshistorier fra Inven2

Inven2 er et innovasjonsselskap eller teknologioverføringskontor – technology transfer office (TTO) – som eies av UiO og OUS.

Inven2 har samlet suksesshistorier fra sitt arbeid. Her gjengir vi noen som er relevante for livsvitenskap der forskere ved UiO og OUS har vært sentrale.

Nordic Nanovector – kreftterapi

Banebrytende behandling for lymfekreft har gjort selskapet til et utviklingslokomotiv.

Ultimovacs – kreftvaksine

Har utviklet en vaksine som de håper kan påvirke kroppens immunforsvar til å angripe kreftceller.