English version of this page

Om UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Et planlagt forsknings- og undervisningsbygg er en viktig del av satsingen.