Lysvandring i Botanisk hage

Vi inviterer Oslos befolkning til lysvandring i Botanisk hage. På vandringen blir det glimt av livsvitenskap i tillegg til vakre isskulpturer.

I år kan du bli med på quiz under lysvandringen. Last ned appen Loquiz.

På vandringen kan du logge på med brukernavn UIO og passord 8530.

Quizen virker kun i Botanisk hage og blir tilgjengelig like i forkant av lysvandringen.

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos største satsing noensinne. Her jobber forskere ved UiO for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Innen helse handler det blant annet om å finne bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle sykdommer. Innen miljø handler det blant annet om å få bedre kunnskap om hvordan vi tar vare på naturressurser. I 2024 får Oslo et gigantisk livsvitenskapsbygg i Gaustadbekkdalen.

I februar 2018 inviterte vi for første gang Oslos befolkning til lysvandring med glimt av livsvitenskap. I år kan du igjen oppleve Botanisk hage i nytt lys med vakre isskulpturer og engasjerte forskere. I 2019 er arrangementet en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

 Kart for lysvandringen 2019 nederst.

Bilder fra 2018:
Lysvandring Oslo Life Science 15. februar 2018

Arrangør

UiO:Livsvitenskap, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap, Kjemisk institutt, Det odontologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt, Det humanistiske fakultet og Naturhistorisk museum
Publisert 19. nov. 2018 16:29 - Sist endret 14. feb. 2019 15:33