Programmering for barnehagebarn: Bier og blomster

Vi inviterer de eldste barna i en universitetsbarnehagen til å bli med på «Programmering: Bier og Blomster» på Norsk Teknisk Museum.

I juni 2019 var de eldste barna i universitetsbarnehagen med oss på blomster, bier og biologisk mangfold i en av Oslo kommunes viltbed.

Nå inviterer vi dem til å være med å programmere robot-bien Bee-bot på Norsk Teknisk Museum.

Se video fra arrangementet i juni:


    Arrangementet er en del av den årlige Oslo Life Science-konferansen.

    Arrangør

    UiO:Livsvitenskap
    Publisert 5. des. 2019 15:32 - Sist endret 18. jan. 2020 11:30