English version of this page

Sentre for fremragende forskning

Universitetet i Oslo (UiO) har ni Sentre for fremragende forskning (SFF).

Fem nye sentre for fremragende forskning har startet opp etter siste tildeling i 2017. Sentrene skal drive gjennombruddsforskning innen livsvitenskap, kreftforskning, musikkvitenskap og solforskning. Les mer om de nye SFF-ene

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Hylleraas-senteret utvikler og anvender metoder for simuleringer av komplekse molekylære systemer i vekselvirkning med stråling og felt.

CanCell - Senter for kreftcelle-reprogrammering

Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling.

RoCS - Rosseland Centre for Solar Physics

Målet for senteret er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkel-akselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola.

RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

RITMO skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse. Dette gjøres i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med anvendelse av avansert teknologi. 

Hybrid Technology Hub - Senter for biohybridteknologi

Å frigjøre kompleksiteten av biologiske interaksjoner eller organer fra begrensningene i et dyr/menneskekropp vil gi en mengde analytiske muligheter. En fremtredende plattform som har potensialet til å oppnå dette er ”organ on a chip” teknologien.

HTH

Multiling - Senter for flerspråklighet

Dagens mobilitet og teknologiske utvikling har ført til økt flyt og utveksling både språklig og kulturelt. MultiLing - senter for flerspråklighet skal fremskaffe kunnskap om de språklige konsekvensene av den senere tids globalisering. Senterleder er Elizabeth Lanza.

NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser

Ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser - NORMENT - ønsker vi å finne svar på hva det er som gjør at noen utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser. NORMENT ledes av Ole A. Andreassen

Pluricourts

Pluricourts søker å analysere nåværende og fremtidig roller og legitimitet knyttet til de mange internasjonale domstoler og rettsinstanser som finnes. Pluricourts ledes av Geir Ulfstein.

Senter for Jordens utvikling og dynamikk

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) sin forskning er viet helt fundamentale spørsmål knyttet til forståelsen av vår planet. Forskningen omhandler jordskorpeplatenes dynamikk, opprinnelsen til storskala vulkansk aktivitet, utviklingen av klimaforhold og perioder med brå opphøring av livsformer. Senteret ledes av Carmen Gaina.