English version of this page

EU-finansiert forskning ved UiO

Universitetet i Oslo har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling siden 1991, og er det norske universitetet med størst EU-portefølje. UiO gjør det særlig godt innen de tematisk frie områdene ERC og Marie Curie.

I Horisont 2020 har UiO høye ambisjoner om å øke finansieringen også innen de tematiske områdene. Dette samsvarer med vårt mål om å styrke UiOs posisjon som en konkurransedyktig og attraktiv deltager i det Europeiske Forskningsområdet (ERA).

EUs rammeprogrammer

Horisont 2020

Horisont 2020 er det største av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon noensinne med nesten € 80 milliarder tilgjengelig over 7 år (2014-2020).

Horisont 2020 vil fremme vekst og velferd i Europa gjennom tettere kobling mellom forskning og innovasjon, og bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Fokuset skal være på fremragende vitenskap, industriell ledelse og å løse samfunnsmessige utfordringer.

Se oversikt over UiOs prosjekter med finansiering fra Horisont2020 (English)

 

Horisont 2020-prosjekter ved UiO per november 2019

 

FP7

I EUs syvende rammeprogram FP7 (2007-2013) hadde UiO totalt 162 EU-finansierte prosjekter. UiOs deltakelse var sterkest innen de tematiske områdene. 42 prosjekter er finansiert av PEOPLE-programmet (Marie Curie) og 25 prosjekter av IDEAS (ERC).

Både deltakelse og inntekt har økt gjennom FP7. I 2013 hadde UiO en inntekt på 123 millioner NOK fra EU-finansiert forskning.

Se oversikt over UiOs prosjekter med finansiering fra FP7 (English)

FP7-prosjekter fordelt på tematiske områder

Inntekter fra FP7 2007-2013 (i NOK)

ERC

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir finansiering til fremragende forskere.

Les mer om UiOs forskere som har mottatt ERC-stipend (English)

UiOs strategi for EU-finansiering

UiO:Horisont er UiOs satsing for å styrke sin posisjon som konkurransedyktig og attraktiv aktør i det europeiske forskningsområdet.

Les mer om UiOs strategi for EU-finansiering (English)

Publisert 18. mai 2017 09:26 - Sist endret 21. nov. 2019 10:50