English version of this page

Innovasjonstjenester for forskere og studenter

Har du en innovasjonsidé innen livsvitenskap eller lurer du på om du har en idé? Da har du kommet til riktig sted for å få råd og hjelp til å komme deg videre.

Illustrasjon innovasjonstjenester, veiledning, såkornmidler, møteplasser, kurs, seminar, internship, helseinnovatørskole, innovasjonsmentorprogram

Vi hjelper forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase. Vi tilbyr skreddersydd veiledning, såkornmidler, møteplasser, kurs, seminar, internship for studenter, mentorprogram med mer. Se større versjon av bildet.

Nettskjema for henvendelser

For å komme i kontakt med oss, ber vi om at du først leser om våre tjenester under og deretter fyller ut skjemaet. Henvendelsene leses fortløpende av våre innovasjonsrådgivere. De svarer deg normalt innen to virkedager. Alle medarbeiderne i Veksthuset for livsvitenskap har taushetsplikt.

Åpen dør med lavterskeltilbud

Veksthuset for livsvitenskap er en åpen dør for deg som er student ved Universitetet i Oslo (UiO) eller forsker ved UiO, Oslo universitetssykehus eller Akershus universitetssykehus; ledere og administrativt ansatte som støtter innovative forskere; og eksisterende og nye eksterne samarbeidspartnere innen livsvitenskap, helse og teknologi.

Skreddersydd veiledning

Når du kontakter oss, vil våre innovasjonsrådgivere gi deg veiledning ut fra dine behov. For eksempel

  • vurdere din idés modenhet og relevans; hvorvidt veiledning fra mentorer eller andre kan være nyttig for ditt prosjekt; dine tanker om veien videre med mer
  • om ditt prosjekt kan dra nytte av såkornmidler fra oss, og hva disse midlene eventuelt bør brukes til
  • om du trenger støtte til å søke ekstern finansiering til modning av din idé
  • om du bør søke om støtte fra EIT Health, det europeiske livsvitenskapsnettverket UiO er medlem av, søke om opptak i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway eller søke om innovasjonsmidler fra UiO.
  • om du kan dra nytte av samarbeid med andre i vårt innovasjonsøkosystem. Vi hjelper deg eventuelt med å komme i kontakt med relevant næringsliv eller andre aktører.
  • hvilke av våre møteplasser, seminarer og kompetansekurs det er nyttig for deg å delta på

Finansiering

Vi tar imot søknader fortløpende. Du må ta kontakt med oss via nettskjema for veiledning før du sender en søknad. Merk at søkere som er ansatt ved OUS eller Ahus, må oppgi et prosjektmedlem ansatt ved UiO i søknaden. Alle midler vil bli overført via instituttet ved UiO der dette prosjektmedlemmet er ansatt.

Tilskudd for studenter

Vi kan refundere kostnader på opptil 10 000 kroner for innovasjonsaktiviteter for studenter.

Såkornmidler I – for forskere og studenter

Opptil 50 000 kroner som kan brukes til for eksempel

• konsulenthjelp • utgifter til nøkkeleksperimenter for å komme videre med ideen • kjøp av tjenester eksternt/internt til eksperimenter/analyser osv. • kjøp av tjenester og kurs fra samarbeidspartnere i vårt innovasjonsøkosystem • mentor (ikke obligatorisk), Veksthuset for livsvitenskap finner eventuelt egnet mentor

Såkornmidler II – for forskere og studenter

Opptil 200 000 kroner som kan brukes til for eksempel

• tjenestene nevnt for såkornmidler I • mentor (obligatorisk), Veksthuset for livsvitenskap finner egnet mentor

Innovasjonsmentorprogram for forskere

Vi tror utvikling av innovasjonsprosjekt best skjer i samspill med personer som har kunnskap, erfaring og nettverk innen ditt fagområde. Veksthuset for livsvitenskap finner egnet mentor for deg. Du kan få mentor uten å få tildelt såkornmidler.

Internship-program for studenter

Sammen med studentforeninger legger vi til rette for møter mellom studenter og bedrifter som kan tilby sommerjobber. I tillegg dekker vi halve lønnen til et visst antall studenter i små og mellomstore bedrifter.

Helseinnovatørskolen

Veksthuset for livsvitenskap drifter Helseinnovatørskolen ved Universitetet i Oslo. Siden starten i 2016 har mer enn 350 unge helsevitenskaplige forskere fått opplæring i helseinnovasjon gjennom Helseinnovatørskolen.

Innovasjonsmøteplasser for akademia og næringsliv

Vi arrangerer innovasjonsmøteplasser på ettermiddag/kveld kvartalsvis. Disse holdes på engelsk, og vi har valgt å kalle dem innovation hangouts. Dette er en uformell møteplass for samspill mellom studenter og forskere fra UiO med aktører fra det offentlige, sykehus, næringsliv, mentorer, klynger og inkubatorer i vårt innovasjonsøkosystem. Vi byr på inspirasjonsinnlegg, innlegg fra rollemodeller, matchmaking, matservering og mingling.

Andre møteplasser og kurs blir utviklet etter behov.