English version of this page

Områdekart

Blindern

 • Det humanistiske fakultet
 • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Det teologiske fakultet
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Universitetsbiblioteket
 • UiO: Ledelsen og støtteenheter

Gaustad, Rikshospitalet

 • Det medisinske fakultet
 • Det odontologiske fakultet
 • Psykologisk institutt
 • Norsk senter for molekylærmedisin
 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Universitetets senter for informasjonsteknologi, USIT

Geitmyrsveien, Ullevål

 • Det medisinske fakultet
 • Det odontologiske fakultet
 • Ullevål sykehus

Sentrum

 • Det juridiske fakultet
 • Kulturhistorisk museum
 • Universitetets aula
 • Observatoriet

Tøyen

 • Naturhistorisk museum
 • Tøyen hovedgård
 • Botanisk hage
 • Klimahuset

Andre områder

 • Aker sykehus
 • Akershus universitetssykehus
 • Biologen i Drøbak
 • Diakonhjemmets sykehus
 • Finse
 • Radiumhospitalet
 • Senter for utvikling og miljø
 • Silurveien 2
 • Tollboden i Drøbak
 • Vikingskipshuset