English version of this page

HMS-prisen

Universitetet i Oslos HMS-pris tildeles årlig en person eller gruppe ved UiO som har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved sin enhet eller UiO som helhet. Prisen ble instituert i 2016 av UiOs arbeidsmiljøutvalg og er en videreføring av Frode Olsgards minnepris.

Pris og utdeling

Mottakeren av prisen tildeles inntil 50.000 kroner til en HMS-relatert aktivitet.

HMS-prisen deles ut under det årlige LAMU-seminaret i mars.

Tildelingskriterier

Ut fra en helhetsvurdering skal prisen tildeles en ansatt som, utover det man kan forvente, 

  • i sitt daglige virke utøver praktisk og psykososialt HMS-arbeid som bidrar til å forbedre arbeidsmiljøet for ansatte og studenter
  • setter HMS- og arbeidsmiljøkultur høyt på sin dagsorden
  • bidrar til å øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet
  • gjennom sine verv, sin forskning eller sitt daglige virke bidrar til å sette viktige problemstillinger innen arbeidsmiljø og læringsmiljø på dagsorden
  • utøver arbeid eller tiltak som bidrar til å skape et bedre arbeidsmiljø eller fremme et inkluderende arbeidsliv.

Nominer en kandidat

Kjenner du til en person som du mener fortjener denne prisen, send en e-post til Enhet for HMS og beredskap innen 15. februar.

Legg ved en begrunnelse på inntil to A4-sider. Av begrunnelsen bør det fremgå hvordan den foreslåtte kandidaten oppfyller tildelingskriteriene.
 

Publisert 30. jan. 2019 10:42 - Sist endret 30. jan. 2019 11:34