English version of this page

HMS - Arbeidsmiljø

Her finner du overordnede føringer, felles prosedyrer og verktøy som skal sikre alle som har sin arbeidsplass ved UiO et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø og danner grunnlaget for UiOs systematiske HMS-arbeid.

Meld HMS-avvik

  • Ansatte skal melde HMS-avvik ved å bruke skjema i CIM.
  • Bruk UiO brukernavn. Første gangen du logger inn må du legge inn et selvvalgt passord.
  • HMS-avviket sendes til saksbehandler i din enhet.

Meld HMS-avvik

Se også prosedyre for håndtering av HMS-avvik.

Opplæring

UiO tilbyr grunnkurs HMS, kurs i farlig arbeid og brannvernskurs.
Se prosedyre for HMS-opplæring for hvem som skal ha kurs.

HMS-prosjekter

Søk i HMS - Arbeidsmiljø

 

LAMU-seminar 2018

AMU inviterer til seminar i Gamle Logen for alle medlemmer av lokale arbeidsmiljøutvalg og sekretær/sekretariat for disse.

Seminaret er mandag 12. mars fra kl 09-12, med påfølgende lunsj.

Tema for seminaret er:

  • IA-avtalen, tilrettelegging og oppfølging av langtidssykemeldte.
  • Seksuell trakassering - varsling og håndtering ved UiO.

Påmelding via nettskjema.