The Guild

The Guild of Research-Intensive Universities består av 21 forskningsintensive breddeuniversiteter fra 16 europeiske land. Sekretariatet sitter i Brussel.

Et av de viktigste formålene med The Guild er å ha en tydelig stemme i utformingen av EUs rammeprogrammer og forskningspolitikk. The Guild skal også bidra til å sette agendaen for den offentlige samtalen. Her er samarbeid med det afrikanske universitetsnettverket ARUA for å styrke forskningskapasiteten til afrikanske universiteter en av hovedmålsetningene. En tredje hensikt med nettverket, er samarbeid og koordinering innen arbeidsgrupper, blant annet gjennom grupper av dekaner. Her er temaer som forskningspolicy- og støtte, åpen forskning, innovasjon og europeisk utdanningssamarbeid viktig.

Bildet kan inneholde: lilla, erme, fiolett, gjøre, magenta.

Fellesskapet i The Guild er viktig for UiO

For UiO er påvirkning på den europeiske arenaen viktig, gitt norske universiteters avhengighet av innretningen på EUs politikk, programmer og utlysninger, i tillegg til at forsknings- og utdanningspolitikken som utformes i Brussel i stor grad påvirker nasjonal politikk og nasjonale virkemidler. UiO opplever at felleskapet i Guild gir gode muligheter for innspill og påvirkning av de store politikkprosessene, og UiO spiller en viktig rolle i nettverket gjennom styredeltakelse og aktiv representasjon i alle nettverkets samarbeidsfora. I tillegg gir medlemskapet rik tilgang til informasjon om hva som foregår i Brussel og i europeisk kunnskapspolitikk.