Internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid

Circle U. og The Guild er de viktigste universitetsalliansene for UiO. I Circle U. utvikler ni toppuniversiteter en felles campus og utdanningstilbud. The Guild er en allianse av 21 sterke universiteter med mål om påvirkning av den europeiske kunnskapspolitikken.

Circle U.

Circle U. er en universitetsallianse som består av ni forskningsintensive breddeuniversiteter. Circle U. er nå i en treårig prosjektperiode.

The Guild

The Guild består av 21 forskningsintensive breddeuniversiteter fra 16 europeiske land. Sekretariatet sitter i Brussel.

Global UiO

UiO sine engelske nettsider om internasjonalt samarbeid.