Offentlig journal

Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra UiOs elektroniske postjournal.

Opplysningene ligger tilgjengelig på nettet for de siste 3 månedene. For eldre journaler kontakt det ansvarlige delarkivet per e-post.

Januar Februar Mars April
Uke 1 (pdf) Uke 6 (pdf) Uke 10 (pdf) Uke 14 (pdf)
Uke 2 (pdf) Uke 7 (pdf) Uke 11 (pdf) Uke 15 (pdf)
Uke 3 (pdf) Uke 8 (pdf) Uke 12 (pdf) Uke 16 (pdf)
Uke 4 (pdf) Uke 9 (pdf) Uke 13  (pdf) Uke 17 (pdf)
Uke 5 (pdf)     Uke 18 (pdf)

Innsynsbegjæring

  • Begjæring om innsyn må inneholde opplysninger om:
    1. Bestillers e-postadresse
    2. Bestillers postadresse eller avtale om avhenting
    3. Opplysninger om saks- og dokumentnummer (f.eks. 2010/99999-1) eller tilstrekkelige opplysninger for å identifisere saken
  • Innsynsbegjæring sendes til det ansvarlige delarkivet.
  • Klage på avslag av en innsynsbegjæring skal sendes enheten som avslo innsynsbegjæringen innen 3 uker fra mottak av avslaget. Klagen registreres av enheten og oversendes for behanding til Felles klagenemnd, se offentleglova  § 32 (lovdata.no) og forvaltningsloven § 29 (lovdata.no). Kunnskapsdepartementet har delegert kompetanse til å behandle klager på utdanningsinstitusjonenes vedtak etter offentlighetsloven til Felles klagenemd fra 1. juni 2015.
Publisert 12. mai 2010 09:12 - Sist endret 9. apr. 2019 16:12