Offentlig journal

Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra UiOs elektroniske postjournal.

Opplysningene ligger tilgjengelig på nettet for de siste 3 månedene. For eldre journaler kontakt det ansvarlige delarkivet per e-post.

September Oktober November Desember
Uke 36 (pdf) Uke 40 (pdf) Uke 45 (pdf) Uke 49 (pdf)
Uke 37 (pdf) Uke 41 (pdf) Uke 46 (pdf) Uke 50 (pdf)
Uke 38 (pdf) Uke 42 (pdf) Uke 47 (pdf) Uke 51 (pdf)
Uke 39 (pdf) Uke 43 (pdf) Uke 48 (pdf) Uke 52 (pdf)
  Uke 44 (pdf)    

Innsynsbegjæring

  • Begjæring om innsyn må inneholde opplysninger om:
    1. Bestillers e-postadresse
    2. Bestillers postadresse eller avtale om avhenting
    3. Opplysninger om saks- og dokumentnummer (f.eks. 2010/99999-1) eller tilstrekkelige opplysninger for å identifisere saken
  • Innsynsbegjæring sendes til det ansvarlige delarkivet.
  • Klage på avslag av en innsynsbegjæring skal sendes enheten som avslo innsynsbegjæringen innen 3 uker fra mottak av avslaget. Klagen registreres av enheten og oversendes for behanding til Felles klagenemnd, se offentleglova  § 32 (lovdata.no) og forvaltningsloven § 29 (lovdata.no). Kunnskapsdepartementet har delegert kompetanse til å behandle klager på utdanningsinstitusjonenes vedtak etter offentlighetsloven til Felles klagenemd fra 1. juni 2015.
Publisert 12. mai 2010 09:12 - Sist endret 19. des. 2018 09:28