Offentlig journal

Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra UiOs elektroniske postjournal.

Opplysningene ligger tilgjengelig på nettet for de siste 3 månedene. For eldre journaler kontakt Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon

August September Oktober November
Uke 31 (pdf) Uke 36 (pdf) Uke 40 (pdf) Uke 45 (pdf)
Uke 32 (pdf) Uke 37 (pdf) Uke 41 (pdf) Uke 46 (pdf)
Uke 33 (pdf) Uke 38 (pdf) Uke 42 (pdf) Uke 47 (pdf)
Uke 34 (pdf) Uke 39 (pdf) Uke 43 (pdf) Uke 48 (pdf)
Uke 35 (pdf)   Uke 44 (pdf)  

Innsynsbegjæring

Publisert 12. mai 2010 09:12 - Sist endret 30. nov. 2022 13:58