Kunstsamlingen

Samlingen omfatter mer enn 1600 verk; portretter, enkeltverk i ulike teknikker, uteskulpturer og kunstneriske romutsmykninger. Vi tilbyr foredrag og omvisninger på Blindern og i sentrum etter kapasitet og tilgjengelighet.

Omvisning og foredrag avtales direkte med kurator.

Les mer om kunstsamlingen

Kontaktinformasjon

Eiendomsavdelingen, UiO
Kurator Ulla Uberg
 

© Kopirett

Tillatelse til å gjengi kunstverkene på Internett er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge).