Kaare R. Norum

Professor i ernæring og rektor fra 1999 til 2001.

© S. Strand / BONO 2010

Portrettet av Norum er malt av Svein Strand (1934), og det ble avduket 24. oktober 2003. Det var Norum selv som valgte kunstner. Det resulterte i et annerledes rektorportrett som brakte inn i samlingen et ikkeforventet uttrykk i forhold til portrett som gjenkjennelig avbildning.

Portrettet kan ses på som et bidrag til en diskusjon om representasjonsportrettet som genre. Noen vil i maleriet lete etter den markante skikkelsen Kaare Norum, andre finner glede i hvor fritt kunstneren har forholdt seg til oppgaven. Maleriet er sin egen virkelighet med et skimrende lys og fargespill. Modellen er plassert i en vridd positur helt framme i billedrommet på grensen til betrakterens eget rom. Bak modellen åpnes billedrommet opp med en horisont og antydning av bygninger uten at den maleriske enheten i flaten går tapt – her og nå og uendelighet på en og samme flate. På denne måten problematiseres også portrettets forhold til tid, som konkret objekt og som visuelt minne.

Av Ulla Uberg
Publisert 5. mai 2010 10:07 - Sist endret 19. mai 2011 12:39