Cecilie Thoresen

Universitetets første kvinnelige student.

© K. Rolfsen / BONO 2010

Cecilie Thoresen (1858-1911) har fått et minnerelieff i Sophus Lies auditorium. Relieffet er laget av billedhugger og grafiker Kari Rolfsen (1938), kjent gjennom mange år som en frimodig og tydelig kvinnesaksforkjemper.

I 1882 fastslo en ny lovbestemmelse kvinners rett til å avlegge examen artium og examen philosophicum og dermed få adgang til universitetet. 8. september 1882 ble Cecilie Thoresen immatrikulert. Dagbladet markerte begivenheten på førstesiden samme dag. Utdrag fra avisen er med i relieffet, det samme er Thoresens ansøkning til kollegiet. Selv kommer hun i full fart inn fra høyre og vender ansiktet hurtig mot betrakteren som om hun har dårlig tid. Det hadde hun. Hun begynte å studere realfag, men fullførte ikke embetseksamen. Hennes sønn, forfatteren Helge Krog, siterer henne: ”Jeg troede, man kunde studere ligegodt, fordi om man hadde smaa barn. Men det slog ikke til”. Men hennes innsats for å åpne universitetet for kvinner, er av historisk betydning.

Relieffet er i bronse og metallet er behandlet med gull og oksider for å få et fargespill i flaten. Assosiasjoner til maleri forsterkes av ’rammen’ som omslutter motivet. Relieffet ble anskaffet til 100-årsjubileet for Norges første kvinnelige student.

Av Ulla Uberg
Publisert 4. mai 2010 16:02 - Sist endret 19. mai 2011 12:45