English version of this page

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF-logo

Universitetet i Oslo (UiO) har ni SFF-er. Sentrene driver gjennombruddsforskning innen en rekke fagområder - både helsefag, realfag, samfunnsfag og humaniora.

Hylleraas

Hylleraas-banner

Hylleraas-senteret utvikler nye beregningsmetoder for simuleringer av komplekse molekylære systemer. Et mål er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold.

CanCell

CanCell-banner

Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell) vil finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler, og slik utvikle nye typer kreftbehandling.

RoCS

RoCS-banner

Rosseland senter for solfysikk (RoCS) vil forstå den aktive sola. Slik skal prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosfære og betingelsene for livet på jorda avdekkes.

NORMENT

Norment-banner

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) forsker på hva det er som gjør at noen utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Pluricourts

Pluricourts-banner

Pluricourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet studerer internasjonale domstolers legitimitet fra rettslige, statsvitskaplige og filosofiske perspektiv.

CEED

Ceed-banner

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) forsker på helt fundamentale spørsmål til forståelsen av vår planet.

RITMO

Ritmo-banner

Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (RITMO) skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

HTH

HTH-banner

Senter for biohybridteknologi - Hybrid Technology Hub (HTH) utvikler et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organismer og hvordan ulike behandlingsformer virker.

MultiLing

MultiLing-banner

Senter for flerspråklighet (MultiLing) skal bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet, slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan få utvidet sin kommunikasjon.