English version of this page

Seksjon for kommunikasjon

Seksjonen forvalter, koordinerer og utvikler UiOs sentrale kommunikasjonskanaler og oppgaver.

Seksjonen har ansvar for:

  • UiOs nettsted
  • Sosiale medier

  • Markedsføring, profilering og studentrekruttering

  • Innholdsproduksjon om utdanning og forskning

  • Intern kommunikasjon

  • Grafisk og digital design

  • Koordinering av kommunikasjonsoppgaver- og prosjekter

  • Måling og evaluering av kommunikasjonsoppgaver

  • Kompetansebygging, nettverksledelse og rådgivning på tvers av organisasjonen

  • Systemer, ramme- og utviklingsavtaler og policy innen seksjonens ansvarsområde

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 5. etasje 0313 Oslo

Enhetskoder

Koststed 36700500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 367010 Vortex, FS m.m.