English version of this page

Enheter ved Universitetet i Oslo

Fakulteter, institutter og sentre

Det humanistiske fakultet kart


Det juridiske fakultet kart


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kart


Det medisinske fakultet kart


Det odontologiske fakultet kart


Det samfunnsvitenskapelige fakultet kart


Det teologiske fakultet kart


Det utdanningsvitenskapelige fakultet kart

Museer og samlinger

Kulturhistorisk museum kart

Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorien og middelalderen inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har også en etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler og Norges største mynthistoriske samling.

Naturhistorisk museum kart 

Naturhistorisk museum er Norges største naturvitenskapelige samling, med 7,7 millioner objekter. NHM består av Geologisk museum, Zoologisk museum, Botanisk museum og Klimahuset. Botanisk hage dekker 150 mål og har ca 35000 planter, fordelt på omtrent 5500 arter. En del av museets samlinger er tilgjengelige for publikum.

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen omfatter all kunst som ikke sorterer under universitetets faste samlinger. Kunstverkene befinner seg i universitetets ulike bygninger og både enkeltverk og store utsmykninger inngår i samlingen. Av spesiell interesse er den store portrettsamlingen.

Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal, slottet fra 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall, er i dag et museum og et aktivt kultursenter.