English version of this page

Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon (ESAK)

Seksjonen har ansvar for støtte, rådgiving, opplæring og utvikling av standard prosesser for arkivområdet for UiO og sikre at eksterne krav innen arkivområdet blir overholdt. Seksjonen er systemeier for ePhorte.

Kontakt

Postadresse Postboks 1071, Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 5. etasje 0313 Oslo E-post: