English version of this page

Avdeling for personalstøtte (AP)

Personalstøtte utvikler og utformer UiOs interne regelverk og avtaler innen personalspørsmål og ivaretar UiOs lønns- og personalpolitikk.

Avdelingen har en overordnet og virksomhetsgjennomgripende rolle innenfor personalfeltet ved UiO og yter støtte til UiOs ledelse og enhetene.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4. etasje 0313 Oslo E-post: Stedkode: 365000