English version of this page

International Staff Mobility Office (ISMO)

ISMO er en spesialistenhet for forskermobilitet ved UiO. Vi rådgir, veileder og tilrettelegger for internasjonale ansatte, ph.d.-kandidater og gjesteforskere i forbindelse med opphold ved UiO.


 

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4. etasje 0313 Oslo E-post: