English version of this page

Enhet for HMS og beredskap

Enhet for HMS og beredskap er UiOs særskilte kompetanseenhet innen fagområdene arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap. Sikkerhet dekker både "security" og "safety".

Enheten har en overordnet og virksomhetsgjennomgripende rolle innenfor fagfeltet HMS- og beredskap ved UiO og yter støtte til UiOs ledelse og enhetene.

Ansvarsområder:

  • Overordnet systemansvar på HMS og beredskaps-området
  • Sentral beredskapsplan
  • Vedlikeholde risikoanalyser på sentralt nivå og holde oversikt over de viktigste risikoene som er identifisert.
  • Kompetanseutvikling, opplæring og informasjon
  • Følge opp at UiO har en fungerende bedriftshelsetjeneste
  • Sekretariat for det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 6. etasje 0316 Oslo E-post: