English version of this page

Enhet for intern revisjon

Internrevisjonens formål er å fremme og beskytte UiOs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt.

EIR har en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å forbedre organisasjonens drift. Enheten ser på prosesser for risikostyring, kontroll og virksomhetsstyring. Enheten utfører operasjonelle revisjoner, og har ikke ansvar for regnskapsrevisjonen av UiO. Det ansvaret ivaretas av Riksrevisjonen.

Arbeidsoppgaver

  • Revisjoner og rådgivning i henhold til årsplan vedtatt av styret

  • Rådgivning på internkontroll og risikostyring

  • Finansiell revisjon av EU-finansierte forskningsprosjekter

Instruks, metodikk og kvalitet

Rapporter og planer

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1154 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 6. etasje 0316 Oslo Telefon: +47 22856314 E-post:

Enhetskoder

Koststed 36100000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 360300 Vortex, FS m.m.