English version of this page

Enhet for intern revisjon (EIR)

Enhet for intern revisjon har en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å forbedre organisasjonens drift. Enheten ser på prosesser for risikostyring, kontroll og virksomhetsstyring.

Enheten utfører operasjonelle revisjoner, og har ikke ansvar for regnskapsrevisjonen av UiO. Det ansvaret ivaretas av Riksrevisjonen.

Arbeidsoppgaver

  • Revisjoner i henhold til årsplan vedtatt av styret
  • Tilrettelegging for identifisering og vurdering av risikoer
  • Finansiell revisjon av EU-finansierte forskningsprosjekter

Instruks og metodikk

Årsrapport

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1154 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 6. etasje 0316 Oslo Telefon: +47-22856314 E-post: Stedkode: 360300