English version of this page

Avdeling for studieadministrasjon

Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. 

Avdelingen skal:

 • bistå UiOs ledelsen strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering
 • bistå enhetene med administrativ drift og skal yte tjenester direkte til studenter og søkere
 • lede UiOs studieadministrative nettverk.

Sentrale oppgaver for avdelingen er blant annet knyttet til:

 • Programportefølje studier
 • Regelverk
 • Læringsmiljø
 • Studentopptak
 • Tilrettelegging for studenter
 • Studentutveksling
 • Mottak av studenter
 • Utdanningslederprogrammet
 • Kvalitetssystem for utdanning
 • Studieadministrative datasystemer
 • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0313 Oslo